یادگیری آسان ترکی استانبولی

hoş geldiniz

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:سه شنبه 9 اسفند 1390-04:43 بعد از ظهر

بسم الله الرحمن الرحیم

برای یادگیری بهتر به ترتیب فهرست زیر دروس را مطالعه کنید. 

فهرست کامل دروس دستور زبان

سوال های پر تکرار

فروش منابع آموزشی ترکی

لطفا سوالات اشکالان یا نظراتتان را درباره مطالب در قسمت نظرات مطالب مطرح کنید تا من بتونم جواب بدم. چون امکان پاسخ به نظرات خصوصی وجود ندارد.


تدریس خصوصی ترکی استانبولی تهران

118 - شعر ترکی ترجمه فارسی 2

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 14 بهمن 1391-09:04 بعد از ظهر


Hep ağladım biraz gülmek istedim
همیشه گریه کردم، خواستم اندکی بخندم

Ne yaptıysam duyulmadı hiç sesim
چه کنم صدایم شنیده نشد
Hergün feryad ettim ölmek istedim
هر روز فریاد زدم، مردن خواستم
Çağırsamda gelmediki ecelim
اگر هم فراخواندم، عجلم نیامد

Hergün isyanım var benim kadere
هر روز به سرنوشت عصیان می کنم
Ne öldürdü ne güldürdü bir kere
نه یکباره مرا کشت، نه خنداد
Cehennem dertleri var cennetimde
درد های جهنم در بهشت من وجود داره
Ben yaşarken ruhum ölmüş içimde
من در حال زندگی روحم درونم مرده است.
Dertler çaldı hergün benim kapımı
درد ها هر روز در مرا کوبیدند
Kapanmadan deşti yine yaramı
بدون بسته شدن باز زخمم را باز کرد
Bıktım çekmekten dünyanın kahrını
از کشیدن قهر دنیا به جان آمدم
Allah'ım baştan yaz benim yazımı
خدایا تقدیرم را از نو بنویسنوع مطلب : شعر 

117 - ترانه این عشق پایان نمی پذیرد

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 9 بهمن 1391-11:09 بعد از ظهر


Ben yasaklara değil sevdama yenildim

من از ممنوعیتها (موانع) نه، بلكه به خاطر عشقم شكست خوردم

Ben yıllara değil yalnızlığa yenildim

من از سالها نه، بلكه مغلوب تنهایی شدم

Ben hayata değil tek sana yenildim

من به زندگی نه، فقط مغلوب تو شدم

Benim sana olan bu sevda bitmez

عشقی كه به تو دارم، از بین نخواهد رفت

Zincirlere vursalar Zamanı durdursalar

اگر مرا به زنجیر بكشند، اگر زمان را متوقف كنند

Sırtımdan da vursalar Bu sevda bitmez

حتی اگر از کمر مرا بزنند ، این عشق پایان نمی پذیرد

Zincirlere vursalar Zamanı durdursalar

اگر مرا به زنجیر بكشند، اگر زمان را متوقف كنند

Toprağada koysalar Bu sevda bitmez

حتی اگر مرا درخاك گذارند این عشق پایان نمی پذیرد.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez

آن قدری که من دوستت دارم، کسی نمی تواند دوستت داشته باشد

Benden başka hiç kimse runda ölemez

غیر از من هیچ‌کس نمی تواند در راهت بمیرد

istersen çek git eller kıymetini bilmez

اگرمیخواهی بروی برو دستانی (کسی) قدرت را نخواهد دانست

Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum

این عشقی كه به تودارم، این شور و شوقی که به تو دارم

Ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez

و این علاقه ای كه به تو دارم، هیچ وقت ازبین نخواهد رفت

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez

آن قدری که من دوستت دارم، کسی نمی تواند دوستت داشته باشد

Benden başka hiç kimse runda ölemez

غیر از من هیچ‌کس نمی تواند در راهت بمیرد

istersen çek git eller kıymetini bilmez

اگرمیخواهی بروی برو دستانی (کسی) قدرت را نخواهد دانست

 
116 - زمان آینده - سوالی صرف منفی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 9 بهمن 1391-10:39 بعد از ظهر

سوالی صرف منفی ..........olumsuz soru çekimi

طرز سوالی طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + -ma/-me + -(y)acak /-(y)ecek +  mı/mi + پسوند شخص  

اشخاص

gel-

al-

گرفتن

ben

gelmeyecek miyim?

almayacak mıyım?

نخواهم گرفت؟

sen

gelmeyecek misin?

almayacak mısın?

نخواهی گرفت؟

o

gelmeyecek mi?

almayacak mı?

نخوهد گرفت؟

biz

gelmeyecek miyiz?

almayacak mıyız?

نخواهیم گرفت؟

siz

gelmeyecek misiniz?

almayacak mısınız?

نخواهید گرفت؟

onlar

gelmeyecekler mi?

almayacaklar mı?

نخواهند گرفت

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

مثال :

Sen gelmeyecek misin?

تو نخواهی آمد؟ (نمی آیی؟)

 

 نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

115 - شعر ترکی ترجمه فارسی 1

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 30 دی 1391-09:43 بعد از ظهر

Beni Kalbinde Ara
مرا در قلبت جستجو کن
Yorgun bir hasretle 
با اشتیاقی خسته
Dönersen bir
gün 
اگر روزی برگردی
Beni burda değil 
مرا اینجا نه
Kalbinde ara 
در قلبت جستجو کن
Ne kadar yıkılmış Olsamda o gün
اگر آن روز هر چقدر هم تباه (برباد) بشوم
Beni bende değil 
مرا در من نه
Kendinde ara 
در خودت جستجو کن
Yıllar aldığını Vermez ki geri
سال ها آنچه گرفته را، باز نمی گرداند که
Kaybolan ümitler 
امید های از بین رفته
Dönmez ki geri 
باز نمی گردد که
Boşuna suçlama 
بیهوده سرزنش نکن
Artık kaderi 
دگرتقدیر را
Hatayı günahı 
خطا را گناه را
Kendinde ara
(بلکه) در خودت جستجو کننوع مطلب : شعر 

114 - زمان آینده صرف منفی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:چهارشنبه 27 دی 1391-03:51 بعد از ظهر

صرف منفی

 

فعل + -ma/-me + -acak/-ecek  +پسوند شخص

 

Ben

Yaz-ma-y-acağ-ım

Gül-me-y-eceğ-im

Sen

Yaz-ma-y-acak-sın

Gül-me-y-ecek-sin

O

Yaz-ma-y-acak

Gül-me-y-ecek

Biz

Yaz-ma-y-acağ-ız

Gül-me-y-eceğ-iz

Siz

Yaz-ma-y-acak-sınız

Gül-me-y-ecek-siniz

onlar

Yaz-ma-y-acak-lar

Gül-me-y-ecek-ler

 

در ترکی استانبولی دو مصوت کنار هم قرار نمی گیرد، به همین دلیل بین پسوند نفی و پسوند زمان آینده حرف میانجی y قرار می گیرد. در اول شخص مفرد و جمع نرم شدگی صامت وجود دارد.

 

مثال :

Fatma bizimle gelmeyecek.

فاطمه با ما نخواهد آمد.

Bugün ders çalışmayacağız.

امروز درس نخواهیم خواند.

 نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

120 - پسوند ساخت اسم از اسم -daş /-deş;-taş /-teş

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 11 دی 1391-11:26 بعد از ظهر

daş / -deş ; -taş / -teş-

برابری و مشارکت نشان می دهد. اکثرا معادل "هم" در فارسی است. گاهی از هماهنگی اصوات پیروی نمی کند.

Arkadaş دوست, dindaş هم‌دین , yoldaş  همراه، دوست , yurttaş شهروند
112 - حالت سوالی صرف مثبت زمان آینده

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:سه شنبه 28 آذر 1391-09:42 بعد از ظهر

سوالی صرف مثبت ..........olumlu soru çekimi

طرز سوالی طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + -(y)acak /-(y)ecek + پسوند سوالیپسوند شخص

اشخاص

yaz- (yazmak)

نوشتن

ben

Yazacak mıyım?

خواهم نوشت؟

sen

Yazacak mısın?

خواهی نوشت؟

o

Yazacak mı?

خواهد نوشت؟

biz

Yazacak mıyız?

خواهیم نوشت؟

siz

Yazacak mısınız?

خواهید نوشت؟

onlar

Yazacaklar mı?

خواهد نوشت؟

 

راهنمای آمدن پسوند های زمان و سوالی زمان آینده :

آخرین حرف صدادار فعل

پسوند زمان

پسوند سوالی

a, ı, o, u

-(y)acak

e, i, ö, ü

-(y)ecek

Mi

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

Doktora gidecek misin?

به دکتر خواهی رفت؟

Yağmur yağacak mı?

باران خواهد بارید؟

 
نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

111 - زمان آینده صرف مثبت

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 25 آذر 1391-10:03 قبل از ظهر

زمان آینده . . . . . . . . . . . gelecek zaman

صرف مثبت

فعل + -(y)acak /-(y)ecek +پسوند شخص

اگر آخرین حرف صدادار فعل ظریف باشد پسوند -(y)ecek و اگر کلفت باشد پسوند -(y)acak اشافه می آید.

آخرین حرف صدادار فعل

پسوند

a, ı, o, u

-(y)acak

e, i,ö,ü

-(y)ecek

 

پسوند های شخصی زمان آینده :

Ben

-ım /-im /-um /-üm

Sen

-sın /-sin /-sun /-sün

O

-

Biz

-ız/-iz/-uz/-üz

Siz

-sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz

onlar

-lar/-ler

مثال :

 

gelmek

آمدن

ben

gel-eceğ-im

خواهم آمد

sen

gel-ecek-sin

خواهی آمد

o

gel-ecek

خواهی آمد

biz

gel-eceğ-iz

خواهد آمد

siz

gel-ecek-siniz

خواهیم آمد

onlar

gel-ecek-ler

خواهند آمد


قاعده : در اول شخص مفرد و جمع نرم شدن صامت (تبدیل k به ğ) وجود دارد.

gel-ecek-im →        geleceğim                خواهم آمد

bak-acak-ız →        bakacağız                  خواهیم نگریست

قاعده : اگر آخرین حرف فعل صدادار باشد حرف میانجی y می آید.

iste-y-ecek-im →   isteyeceğim             خواهم خواست

نکته : در دو فعل ye- و de   تنگ شدن مصوت وجود دارد. (تبدیل e به i)

Yeyeceğim   →        diyeceğim                خواهم گفت

Yeyecekler  →        yiyecekler               خواهند خورد

مثال :

Mehdi (a.s) bir gün gelecek.                 مهدی (ع) روزی خواهد آمد.

Kendime çanta alacağım.                       .برای خودم کیف خواهم خرید

زمان آینده کاربرد های دیگری هم دارد :

- در مورد چیزهایی که انتظار داریم به حقیقت خواهند پیوست.

- در مورد فهماندن امر، الزام و اجبار

Bir gün beni anlayacaksın fakat o zaman çok geç olacak.

روزی مرا درک خواهی کرد، ولی آن زمان خیلی دیر خواهد بود. (انتظار)

Yarın herkes erken gelecek.

فردا  هرکس زود خواهند آمد (امر، الزام- زود بیایند)نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

110 - پسوند -cağız / -ceğiz

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 20 آذر 1391-09:14 بعد از ظهر

-cağız / -ceğiz

به کلمه‌ای که وصل می شود مفاهیمی مثل محبت، تصغیر، مرحمت، دلسوزی، شفقت و بیچارگی می دهد.

adamcağız   مردک، مرد بیچاره   ,  kadıncağız   زن بیچاره، زن بدبخت ,

hayvancağız حیوان بیچاره حیوونکی،

Heyvancağızın ayağı kırılmış.              پای حیوان بیچاره شکسته (است).
109 - معرفی سایت tdk و سایت tureng

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 18 آذر 1391-03:46 بعد از ظهر

سلام

امروز می خوام یه سایت خوب بهتون معرفی کنم

سایت TDK که مخفف کلمات زیر هست :

Türk Dil kurumu         موسسه (فرهنگستان) زبان ترکی

آدرس سایت : http://www.tdk.gov.tr/

اما امکانات سایت چیه ؟

در قسمتsözlükler  ( لغت نامه ها) انواع لغت نامه در اختیار شما هست و می تونید جستجو کنید

برای مثال دومین لغت‌نامه sesli türkçe sözlük یا لغتنامه صوتی که می تونید برای تلفظ استفاده کنید  http://www.tdkterim.gov.tr/seslisozluk/

یا دیکشنری اسم (نام انسان) :

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_kisiadlari&view=kisiadlari

دیکشنری اصطلاحات و ضرب المثل ها :

http://tdkterim.gov.tr/atasoz/

دیکشنری کلمات متضاد :

http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_zitanlamlar&view=zitanlamlar

دیکشنری کلمات هم‌معنی و نزدیک معنی به هم :

http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_esanlamlar&view=esanlamlar


سلام 
این سایت هم ترکی انگلیسی است هم برعکس 
خیلی سایت خوبیه و کلمات تخصصی رو هم طبقه بندی اش کرده 108- پسوند ca/ce و کلمه ی göre

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:پنجشنبه 16 آذر 1391-07:26 بعد از ظهرادامه مطلب


107 - اسم لوازم الکتریکی و مرتبط با کامپیوتر در ترکی استانبولی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 11 آذر 1391-08:46 بعد از ظهر


ادامه مطلب

نوع مطلب : عکس نوشته 

106 - اسامی لوازم التحریر در ترکی استانبولی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:چهارشنبه 8 آذر 1391-09:33 بعد از ظهر


ادامه مطلب

نوع مطلب : عکس نوشته 

105 - اسم انواع میز و صندل و کمد در ترکی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:چهارشنبه 1 آذر 1391-11:09 بعد از ظهر


ادامه مطلب

نوع مطلب : عکس نوشته 

104 - پسوند اشتقاقی sız / -siz / -suz / -süz-

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:چهارشنبه 1 آذر 1391-07:20 بعد از ظهر

-sız / -siz / -suz / -süz

معادل "بی " در فارسی است. اسم و قید می سازد.

1- اسم می سازد

akıl

عقل

akılsız

بی‌عقل

کار

işsiz

بیکار

omurga

ستون‌فقرات

omurgasızlar

بی مهرگان

 

2- صفت می سازد

Düşüncesiz çocuk

بچه‌ی بی‌فکر

Korkusuz adam    

مرد بی‌باک

Susuz toprak          

خاک بی‌آب (تشنه)

 

ممکن است دو کلمه ای که هر دو دارای این پسوند هستند کنار هم بیایند :

Dinsiz imansız

بی دین و ایمان (بی دین و بی ایمان)

Tatsız tuzsuz

بی مزه  و بی نمک
103 - زمان گذشته نقلی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 27 آبان 1391-07:02 بعد از ظهر

geçmiş zaman belirsiz

فعل   + mış/ miş/ muş/ müş +  شناسه

شخص

آخرین مصوت فعل

a, ı

o, u

e, i

ö, ü

ben

-mış-ım

-muş-um

-miş-im

-müş-üm

sen

-mış-sın

-muş-sun

-miş-sin

-müş-sün

o

-mış

-muş

-miş

-müş

biz

-mış-ız

-muş-uz

-miş-iz

-müş-üz

siz

-mış-sınız

-muş-sunuz

-miş-siniz

-müş-sünüz

onlar

-mış-lar

-muş-lar

-miş-ler

-müş-lerben      gel-miş-im                     آمده‌ام               al-mış-ım            خریده‌ام

sen       gel-miş-sin                    آمده‌ای              al-mış-sın خریده‌ای

o           gel-miş                           آمده‌ است          al-mış                خریده‌ است

biz        gel-miş-iz                       آمده‌ایم             al-mış-ız خریده‌ایم

siz        gel-miş-siniz                  آمده‌اید              al-mış-sınız خریده‌اید

onlar    gel-miş-ler                     آمده‌اند              al-mış-lar خریده‌اند


صرف منفی با ma/me به صورت mamış/memiş ساخته می‌شود.


ben   gel-me-miş-im نیامده ام almamışım نخریده ام

sen       gel-me-miş-sin              نیامده ای           al-ma-mış-sın نخریده‌ای

o           gel-me-miş                    نیامده               al-ma-mış                       نخریده‌ است

biz        gel-me-miş-iz                نیامده ایم          al-ma-mış-ız نخریده‌ایم

siz        gel-me-miş-siniz           نیامده اید           al-ma-mış-sınız نخریده‌اید

onlar    gel-me-miş-ler              نیامده اند           al-ma-mış-lar نخریده‌اند


فعل در سوم شخص مفرد + پسوند سوالی + شناسه

طرز سوالی طبق فرمول روبرو می‌باشد :


جدول : پسوند سوالی و شناسه؛ در اول شخص صامت میانجی y بین دو مصوت قرار می‌گیرد. در سوم شخص مفرد شناسه قبل از پسوند سوالی می‌آید.

ادامه مطلب

نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

102 - پسوند -lı / -li / -lu / -lü-

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 22 آبان 1391-10:09 بعد از ظهر

-lı / -li / -lu / -lü

1- بعد از اسم می آید و مفهوم "دارای " یا "با " را به اسم می دهد.

akıl

عقل

akıllı

عاقل (با عقل)

para

پول

paralı

پولدار

duygu

احساس

duygylu

حساس، با احساس

 

2- به اسم کشور ها ، شهر ها  و افراد می آید و نسبت و مفهوم وابستگی را می رساند.

miyana

میانا

miyanalı

اهل میانا

izmir

ازمیر

izmirli

اهل ازمیر

osman

عثمان

osmanlı

عثمانی

 

3- بعضا دو کلمه ای که هر دو دارای این پسوند هستند با هم می آیند و مفهوم "باهم، به اتفاق هم" را می رساند.

geceli gündüzlü (çalışmak)

روزانه وشبانه (کار و تلاش کردن)

irili ufaklı  (taşlar)

(سنگ های) درشت و ریز

Analı babalı (büyümük)

با پدر و با مادر (بزرگ شدن)
101 - پسوند اشتقاقی -çı / -çi / -çu / -çü

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:شنبه 20 آبان 1391-09:56 بعد از ظهر

-cı / -ci / -cu / -cü

-çı / -çi / -çu / -çü

1- اسامی شغل می سازد :

deniz

دریا

denizci

دریانورد، ملوان

oyun

بازی

Oyuncu

بازیگر، بازیکن

balık

ماهی

balıkçı

ماهیگیر، ماهی‌فروش

 

2- اسم هایی که به حالت عادت درآمده و بیان‌گر حالات رفتاری است ، می سازد :

yalan

دروغ

yalancı

دروغگو

inat

لج

inatçı

لجباز، لجوج

şaka

شوخی

şakacı

شوخ
100 - پسوند -lık / -lik / -luk / -lük

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:دوشنبه 15 آبان 1391-06:14 بعد از ظهر

- پسوند هایی که از اسم، اسم می سازند . . . . . İsimden isim yapım ekleri

پسوند های پرکابرد این ها هستند :

-lık / -lik / -luk / -lük

یکی از پسوند های پرکاربرد ترکی ترکیه و ترکی آزربایجانی هست. در مثال های زیر تفاوتی بین دو ترکی یاد شده وجود ندارد.

این پسوند اسم های  مکان، ابزار، مجموعه، شغل و مقام و درجه می سازد.

الف. با اضافه شدن به اسم مفهوم "برای چیزی"  را می دهد و صقت می سازد.

Kışlık elbise

لباس زمستانی (برای زمستان)

Yazlık ev

خانه تابستانی

Dolmalık biber

فلفل دلمه ای


ادامه مطلب


99 - اسم انواع وسیله نقلیه در ترکی استانبولی

نویسنده : ساعدی
بازدید
تاریخ:چهارشنبه 10 آبان 1391-10:33 قبل از ظهرنوع مطلب : عکس نوشته   • تعداد صفحات :11
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo