یادگیری آسان ترکی استانبولی

خوش آمدید

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 3 آبان 1396-12:11 بعد از ظهر

بسم الله الرحمن الرحیم

تدریس گروهی و خصوصی ترکی استانبولی در استانبول
با شماره زیر تماس بگیرید
حسین ساعدی
05449434297

معرفی کتاب آموزش دستور زبان ترکی استانبولی

306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1


لطفا سوالات اشکالان یا نظراتتان را درباره مطالب در قسمت نظرات مطالب مطرح کنید تا من بتونم جواب بدم. چون امکان پاسخ به نظرات خصوصی وجود ندارد.

کانال تلگرام آموزش ترکی:

https://t.me/hosaedi

صفحه اینستاگرام

https://www.instagram.com/hoseyn.saedi/

دیکشنری ترکی استانبولی فارسی

http://www.dalgasozluk.com/

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

152 - حرف ربط da/de

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 25 مرداد 1392-07:34 قبل از ظهر

حرف ربط de/da به معنای «هم» است. شکل این حرف مانند پسوند حالت جایگاهی است اما این حرف به صورت جدا نوشته می‌شود.

Murat da burada, Ahmet de

مراد هم اینجاست احمد هم.

Ben de geliyorum.

من هم می‌آیم.

Yarınki partiye Ali de gelmiyor.

به پارتی فردا علی هم نمی‌آید.

وقتی پشت سر هم به کار می‌روند مانند «هم .... هم، نه ... نه » معنی می‌شوند.

Yarınki partiye Ali de Murat da gelmiyor.

به پارتی فردا علی هم مراد هم نمی‌آید.

Çayı da kahveyi de kolayı da sevmem.

چای را هم قهوه را هم کولا را هم دوست ندارم.

Türkçeyi konuşacağım da yazacağım da.

ترکی را هم صحبت خواهم نوشت هم خواهم نوشت.

گاهی نیز معادل « ve و، ama اما» به کار می‌رود.

Bu kitabı okudum da/ama hiçbir şey anlamadım.

این کتاب را خواندم اما هیچ چیز نفهمیدم.

Buz gibi bir kola içtim de/ve serinledim.

یک کولا مثل یخ نوشیدم و خنک شدم.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

145- کلمه hakkında درباره

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 12 مرداد 1392-06:34 بعد از ظهر

حرف اضافه‌ -e dair

«راجع به، در خصوص، درباره‌، در مورد»

اسم + (y) a/ e + dair

اسم + hakkında

aşka dair = aşk hakkında

درباره عشق

aileye dair = aile hakkında

درباره خانواده

Ne hakkında konuşuyorsunuz?

درباره چه صحبت می‌کنید؟

Film ne hakkında?

فیلم درباره چیست؟


ادامه مطلب

نوع مطلب : متفرقه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

141 - پسوند ساخت اسم از فعل ici

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 7 مرداد 1392-04:48 بعد از ظهر

-ıcı /-ici ; -ucu /-ücü

اسم فاعل می‌سازد.

akmak

جاری شدن

akıcı

روان

yakmak

سوزاندن

yakıcı

سوزان

koşmak

دویدن

koşucu

دونده

sürmek

راندن

sürücü

راننده

satmak

فروختن

satıcı

فروشنده

almak

گرفتن

alıcı

گیرنده، خریدار
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

139 - فعل درخواست istek kipi

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 5 مرداد 1392-03:25 بعد از ظهر

وجه درخواستی istek kipi : گوینده انجام فعل را درخواست و خواهش می‌کند. این صیغه غیر از درخواست می تواند مفهوم ضرورت یا نصیحت داشته باشد (عمدتا در اول شخص جمع). به شکل مضارع التزامی در فارسی ترجمه میشود.

فعل  + -a /-e +شناسه 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

135 - فعل امر درترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 2 مرداد 1392-12:24 بعد از ظهر

وجه امری : در زبان ترکی، وجه امری فقط برای ضمایر دوم شخص و سوم شخص به‌ کار می‌رود. برای دوم شخص به صورت مسقتیم و برای سوم شخص به صورت غیر مستقیم بیان می‌شود.

برای ضمایر اول شخص از حالت درخواستی (istek kipi) استفاده می‌شود 

. وجه امر با اضافه شدن شناسه به فعل ساخته می‌شود. در ضمیر siz اگر فعل به مصوت ختم شود صامت میانجی y بین شناسه و فعل قرار می‌گیرد. شناسه های حالت امر :


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

134 -فعل باید در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 25 تیر 1392-04:58 بعد از ظهر

فعل باید : gereklilik kipi

فعل + -malı /-meli +پسوند شخص

 

پسوند های شخصی زمان گذشته ساده :

مثال :

 

مثبت

 

منفی

Git-meli-y-im

باید بروم

Gitme-meli-y-im

نباید بروم

Git-meli-sin

باید بروی

Gitme-meli-sin

نباید بروی

Git-meli(-dir)

باید برود

Gitme-meli(-dir)

نباید برود

Git-meli-y-iz

باید برویم

Gitme-meli-y-iz

نباید برویم

Git-meli-siniz

باید بروید

Gitme-meli-siniz

نباید بروید

Git-meli-ler

باید بروند

Gitme-meli-ler

نباید بروند

 

پسوندهای سوالی :


gelmeli miyim?                  باید بیایم؟          gelmemeli miyim?             نباید بیایم؟

gelmeli misin?                   باید بیایی؟          gelmemeli misin?             نباید بیایی؟

gelmeli mi?                        باید بیاید؟          gelmemeli mi?                  نباید بیاید؟
gelmeli miyiz?                 
باید بیاییم؟          gelmemeli miyiz?             نباید بیاییم؟

gelmeli misiniz?                باید بیایید؟          gelmemeli misiniz?           نباید بیایید؟

gelmeliler mi?                   باید بیایند؟          gelmemeliler mi?              نباید بیایند؟

مثال :

Dışarı çıkmalıyım.

باید بیرون بروم.

Sen de gitmeli misin?

تو هم باید (لازم است) بروی؟

Bunu sormamalı mıyım?

این را نباید بپرسم؟

Ora gitmemelisin.

نباید آنجا بروی.

 

وجه باید با فعل olmak مفهوم حدس و پیش‌بینی نیز می‌دهد.

 

A: Aysu nerede?                                                                          آیسو کجاست؟

B: Evde olmalı.                                              باید در خانه باشد. (احتمالا در خانه است.)

این حالت در ترکی به شکل زیر نیز بیان می‌شود:

فعل + -ma /-me +پسوند ملکی + gerek یا lazim یا gerekiyor

Gitmem gerek/lazim = gitmeliyim

باید بروم

Gitmen gerek/lazim = gitmelisin

باید بروی

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

132 - پسوند ساخت اسم از فعل ış /-iş ; -uş /-üş-

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 6 تیر 1392-03:47 بعد از ظهر

-ış /-iş ; -uş /-üş

اسم مصدر می‌سازد.

gelmek

آمدن

geliş

آمد (ایاب)

gitmek

رفتن

gidiş

رفت

uçmak

پرواز کردن

uçuş

پرواز

girmek

داخل شدن

giriş

ورود

çıkmak

خارج شدن

çıkış

خروج

bakmak

نگاه کردن

bakış

نگاه
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

129 - ماضی بعید ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 16 خرداد 1392-03:46 بعد از ظهر

ماضی بعید duyulan geçmiş zaman hikayesi

فعل + -mış-tı/ -miş-ti/ -muş-tu/ -müş-tü + شناسه

شخص

gelmek

شناسه

آمدن

ben

gel-miş-ti-m

-m

آمده بودم

sen

gel-miş-ti-n

-n

آمده بودی

o

gel-miş-ti

-

آمده بود

biz

gel-miş-ti-k

-k

آمده بودیم

siz

gel-miş-ti-niz

-ınız / -iniz / -unuz / -ünüz

آمده بودید

onlar

gel-miş-ler-di

-lar / -ler

آمده بودندادامه مطلب

نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

128 - بیان ساعت در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 16 خرداد 1392-03:33 بعد از ظهر

بیان ساعت در ترکی استانبولی 

در جواب به دو پرسش بیان می‌شود:

1- حالتی که از شما پرسیده می شود ساعت چند است؟

Saat kaç?

اگر ساعت روند باشد همان عدد گفته می‎شود:

8:00 saat sekiz
14
:00 saat iki

اگر عقربه دقیقه شمار بین اعداد 12 تا 6 باشد یعنی قسمت راست ساعت باشد:

saat+(y)ı/i/u/ü + عدد دقیقه  + geçiyor

پسوند ساعت همان پسوند مفعولی است.

 2:10 saat ikiyi on geçiyor

1:20 saat biri yirmi geçiyor

8:20 sekizi yirmi geçiyor

اگر عقربه دقیقه شمار بین اعداد 6 تا 12 باشد یعنی قسمت چپ ساعت باشد. پسوند ساعت همان پسوند حالت جهتی است:

saat+ (y)a/e + دقیقه مانده به ساعت بعد + var

1:40   saat ikiye yirmi var

2:50 saat uçe on var

 

 

نکته: اگر ساعت نیم داشته باشد مانند 2:30 یا 3:30 یا... از کلمه buçuk به معنی نیم (البته در ساعت) به حالت زیر استفاده میکنیم:

2:30 saat iki buçuk

6: 30 saat altı buçuk

فقط برای ساعت 30 دقیقه بامداد از کلمه yarım استفاده می‌شود.

12:30 : saat yarım

اگر عقربه دقیقه شمار روی ربع باشد از کلمه çeyrek استفاده می‎شود.

2:15 saat ikiyi  çeyrek geçiyor

5:15 saat beşi çeyrek geçiyor

3:45 saat dörde çeyrek var

9: 45 saat ona çeyrek var


ویدیو زیر را نگاه کنید

[

]

2- وقتی که پرسش این است : در چه ساعتی؟

Saat kaçta?

اگر عقربه دقیقه شمار بین اعداد 12 تا 6 باشد یعنی قسمت راست ساعت باشد:

Saat +(y)ı/i/u/ü + عدد دقیقه  + geçe

11:15 on biri çeyrek geçe radyoyu açıyorum.

ساعت یازده و ربع رادیور را باز می کنم.

7:25 yediyi yirmi beş geçe uyanıyorum.

ساعت هفت و بیستو پنج بیدار می شوم.

اگر عقربه دقیقه شمار بین اعداد 6 تا 12 باشد یعنی قسمت چپ ساعت باشد:

Saat +(y)a/e + عدد دقیقه  + kala

13:50

Ikiye on kala evden çıkıyorum.

ساعت ده دقیقه به دو از خانه خارج می شوم

15:45

Dörde çeyrek kala eve dönüyorum.

یک ربع به چهار به خانه برمی گردم

مثال های بیشتر از کتاب تمرین hitit 1 :

Saat kaçta uyanıyorsun? (06:45)

Saat yediye çeyrek kala uyanıyorum.

Tren saat kaçta hareket ediyor? (20:15)

Tren saat sekizi çeyrek geçe hareket ediyor.

ساعت چند بیدار می شوی؟

ساعت یک ربع به هفت بیدار می شوم.

قطار ساعت چند حرکت می کند؟

قطار هشت و ربع حرکت می کند. 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

123 - صرف منفی فعل توانایی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 28 فروردین 1392-02:00 بعد از ظهر

صرف منفی فعل توانایی

در حالت منفی این فعل، از –bil استفاده نمی شود. بلکه طبق شکل زیر ساخته می شود:


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

122 - فعل توانایی صرف مثبت

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 1 فروردین 1392-10:13 قبل از ظهر

فعل توانایی . . . . . . . . . . . yeterlilik fiili ’

توانایی فاعل را برای انجام کاری می رساند. در بعضی موارد مفهوم احتمال را هم شاید برساند. این فعل با زمان های مختلف می آید.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

116 - زمان آینده - سوالی صرف منفی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 9 بهمن 1391-10:39 بعد از ظهر

سوالی صرف منفی ..........olumsuz soru çekimi

طرز سوالی طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + -ma/-me + -(y)acak /-(y)ecek +  mı/mi + پسوند شخص  

اشخاص

gel-

al-

گرفتن

ben

gelmeyecek miyim?

almayacak mıyım?

نخواهم گرفت؟

sen

gelmeyecek misin?

almayacak mısın?

نخواهی گرفت؟

o

gelmeyecek mi?

almayacak mı?

نخوهد گرفت؟

biz

gelmeyecek miyiz?

almayacak mıyız?

نخواهیم گرفت؟

siz

gelmeyecek misiniz?

almayacak mısınız?

نخواهید گرفت؟

onlar

gelmeyecekler mi?

almayacaklar mı?

نخواهند گرفت

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

مثال :

Sen gelmeyecek misin?

تو نخواهی آمد؟ (نمی آیی؟)

 

 نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

114 - زمان آینده صرف منفی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 27 دی 1391-03:51 بعد از ظهر

صرف منفی

 

فعل + -ma/-me + -acak/-ecek  +پسوند شخص

 

Ben

Yaz-ma-y-acağ-ım

Gül-me-y-eceğ-im

Sen

Yaz-ma-y-acak-sın

Gül-me-y-ecek-sin

O

Yaz-ma-y-acak

Gül-me-y-ecek

Biz

Yaz-ma-y-acağ-ız

Gül-me-y-eceğ-iz

Siz

Yaz-ma-y-acak-sınız

Gül-me-y-ecek-siniz

onlar

Yaz-ma-y-acak-lar

Gül-me-y-ecek-ler

 

در ترکی استانبولی دو مصوت کنار هم قرار نمی گیرد، به همین دلیل بین پسوند نفی و پسوند زمان آینده حرف میانجی y قرار می گیرد. در اول شخص مفرد و جمع نرم شدگی صامت وجود دارد.

 

مثال :

Fatma bizimle gelmeyecek.

فاطمه با ما نخواهد آمد.

Bugün ders çalışmayacağız.

امروز درس نخواهیم خواند.

 نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

112 - حالت سوالی صرف مثبت زمان آینده

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 28 آذر 1391-09:42 بعد از ظهر

سوالی صرف مثبت ..........olumlu soru çekimi

طرز سوالی طبق فرمول زیر می باشد :

فعل + -(y)acak /-(y)ecek + پسوند سوالیپسوند شخص

اشخاص

yaz- (yazmak)

نوشتن

ben

Yazacak mıyım?

خواهم نوشت؟

sen

Yazacak mısın?

خواهی نوشت؟

o

Yazacak mı?

خواهد نوشت؟

biz

Yazacak mıyız?

خواهیم نوشت؟

siz

Yazacak mısınız?

خواهید نوشت؟

onlar

Yazacaklar mı?

خواهد نوشت؟

 

راهنمای آمدن پسوند های زمان و سوالی زمان آینده :

آخرین حرف صدادار فعل

پسوند زمان

پسوند سوالی

a, ı, o, u

-(y)acak

e, i, ö, ü

-(y)ecek

Mi

 

در سوم شخص جمع پسوند شخص قبل از پسوند سوالی می آید.

Doktora gidecek misin?

به دکتر خواهی رفت؟

Yağmur yağacak mı?

باران خواهد بارید؟

 
نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

111 - زمان آینده صرف مثبت

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 25 آذر 1391-10:03 قبل از ظهر

زمان آینده . . . . . . . . . . . gelecek zaman

صرف مثبت

فعل + -(y)acak /-(y)ecek +پسوند شخص

اگر آخرین حرف صدادار فعل ظریف باشد پسوند -(y)ecek و اگر کلفت باشد پسوند -(y)acak اشافه می آید.

آخرین حرف صدادار فعل

پسوند

a, ı, o, u

-(y)acak

e, i,ö,ü

-(y)ecek

 

پسوند های شخصی زمان آینده :

Ben

-ım /-im /-um /-üm

Sen

-sın /-sin /-sun /-sün

O

-

Biz

-ız/-iz/-uz/-üz

Siz

-sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz

onlar

-lar/-ler

مثال :

 

gelmek

آمدن

ben

gel-eceğ-im

خواهم آمد

sen

gel-ecek-sin

خواهی آمد

o

gel-ecek

خواهی آمد

biz

gel-eceğ-iz

خواهد آمد

siz

gel-ecek-siniz

خواهیم آمد

onlar

gel-ecek-ler

خواهند آمد


قاعده : در اول شخص مفرد و جمع نرم شدن صامت (تبدیل k به ğ) وجود دارد.

gel-ecek-im →        geleceğim                خواهم آمد

bak-acak-ız →        bakacağız                  خواهیم نگریست

قاعده : اگر آخرین حرف فعل صدادار باشد حرف میانجی y می آید.

iste-y-ecek-im →   isteyeceğim             خواهم خواست

نکته : در دو فعل ye- و de   تنگ شدن مصوت وجود دارد. (تبدیل e به i)

Yeyeceğim   →        diyeceğim                خواهم گفت

Yeyecekler  →        yiyecekler               خواهند خورد

مثال :

Mehdi (a.s) bir gün gelecek.                 مهدی (ع) روزی خواهد آمد.

Kendime çanta alacağım.                       .برای خودم کیف خواهم خرید

زمان آینده کاربرد های دیگری هم دارد :

- در مورد چیزهایی که انتظار داریم به حقیقت خواهند پیوست.

- در مورد فهماندن امر، الزام و اجبار

Bir gün beni anlayacaksın fakat o zaman çok geç olacak.

روزی مرا درک خواهی کرد، ولی آن زمان خیلی دیر خواهد بود. (انتظار)

Yarın herkes erken gelecek.

فردا  هرکس زود خواهند آمد (امر، الزام- زود بیایند)نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

108- پسوند ca/ce و کلمه ی göre

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 16 آذر 1391-07:26 بعد از ظهرادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

106 - اسامی لوازم التحریر در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 8 آذر 1391-09:33 بعد از ظهر


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

104 - پسوند sız / -siz / -suz / -süz-

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 1 آذر 1391-07:20 بعد از ظهر

-sız / -siz / -suz / -süz

معادل "بی " در فارسی است. اسم و قید می سازد.

1- اسم می سازد

akıl

عقل

akılsız

بی‌عقل

کار

işsiz

بیکار

omurga

ستون‌فقرات

omurgasızlar

بی مهرگان

 

2- صفت می سازد

Düşüncesiz çocuk

بچه‌ی بی‌فکر

Korkusuz adam    

مرد بی‌باک

Susuz toprak          

خاک بی‌آب (تشنه)

 

ممکن است دو کلمه ای که هر دو دارای این پسوند هستند کنار هم بیایند :

Dinsiz imansız

بی دین و ایمان (بی دین و بی ایمان)

Tatsız tuzsuz

بی مزه  و بی نمک
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

103 - زمان گذشته نقلی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 27 آبان 1391-07:02 بعد از ظهر

geçmiş zaman belirsiz

فعل   + mış/ miş/ muş/ müş +  شناسه

شخص

آخرین مصوت فعل

a, ı

o, u

e, i

ö, ü

ben

-mış-ım

-muş-um

-miş-im

-müş-üm

sen

-mış-sın

-muş-sun

-miş-sin

-müş-sün

o

-mış

-muş

-miş

-müş

biz

-mış-ız

-muş-uz

-miş-iz

-müş-üz

siz

-mış-sınız

-muş-sunuz

-miş-siniz

-müş-sünüz

onlar

-mış-lar

-muş-lar

-miş-ler

-müş-lerben      gel-miş-im                     آمده‌ام               al-mış-ım            خریده‌ام

sen       gel-miş-sin                    آمده‌ای              al-mış-sın خریده‌ای

o           gel-miş                           آمده‌ است          al-mış                خریده‌ است

biz        gel-miş-iz                       آمده‌ایم             al-mış-ız خریده‌ایم

siz        gel-miş-siniz                  آمده‌اید              al-mış-sınız خریده‌اید

onlar    gel-miş-ler                     آمده‌اند              al-mış-lar خریده‌اند


صرف منفی با ma/me به صورت mamış/memiş ساخته می‌شود.


ben   gel-me-miş-im نیامده ام almamışım نخریده ام

sen       gel-me-miş-sin              نیامده ای           al-ma-mış-sın نخریده‌ای

o           gel-me-miş                    نیامده               al-ma-mış                       نخریده‌ است

biz        gel-me-miş-iz                نیامده ایم          al-ma-mış-ız نخریده‌ایم

siz        gel-me-miş-siniz           نیامده اید           al-ma-mış-sınız نخریده‌اید

onlar    gel-me-miş-ler              نیامده اند           al-ma-mış-lar نخریده‌اند


فعل در سوم شخص مفرد + پسوند سوالی + شناسه

طرز سوالی طبق فرمول روبرو می‌باشد :


جدول : پسوند سوالی و شناسه؛ در اول شخص صامت میانجی y بین دو مصوت قرار می‌گیرد. در سوم شخص مفرد شناسه قبل از پسوند سوالی می‌آید.

ادامه مطلب

نوع مطلب : دستور زبان - فعل 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

102 - پسوند -lı / -li / -lu / -lü-

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 22 آبان 1391-10:09 بعد از ظهر

-lı / -li / -lu / -lü

1- بعد از اسم می آید و مفهوم "دارای " یا "با " را به اسم می دهد.

akıl

عقل

akıllı

عاقل (با عقل)

para

پول

paralı

پولدار

duygu

احساس

duygylu

حساس، با احساس

 

2- به اسم کشور ها ، شهر ها  و افراد می آید و نسبت و مفهوم وابستگی را می رساند.

miyana

میانا

miyanalı

اهل میانا

izmir

ازمیر

izmirli

اهل ازمیر

osman

عثمان

osmanlı

عثمانی

 

3- بعضا دو کلمه ای که هر دو دارای این پسوند هستند با هم می آیند و مفهوم "باهم، به اتفاق هم" را می رساند.

geceli gündüzlü (çalışmak)

روزانه وشبانه (کار و تلاش کردن)

irili ufaklı  (taşlar)

(سنگ های) درشت و ریز

Analı babalı (büyümük)

با پدر و با مادر (بزرگ شدن)
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :12
  • ...  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic