یادگیری آسان ترکی استانبولی

293 - ترتیب کتاب دستور زبان بر اساس هیتیت 1 و İstanbul 1

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 10 آبان 1395-06:07 بعد از ظهر

سلام دوستان، کسانی که بر اساس کتاب هیتیت 1 ترکی یاد می گیرند، می توانند در کنار هیتیت برای دستور زبانش از کتابم استفاده کنند. ترتیب کتاب دستور زبانم با ترتیب کتاب هیتیت کمی متفاوت هست،  علتش این هست که در کتاب هیتیت ترتیب مناسب آموزش رعایت نشده است. برای مثال پسوند مفعولی که در درس ساعت‌ها در درس 2 استفاده شده در درس 6 بحث گرامری‌اش را آورده و یا تودرس 5 از پسوند ki استفاده کرده ولی خود بحث ki در درس 6 هست!

البته این هم بگم که کتاب من همه مباحث هیتیت 1 را داره -غیر از یک بحث- یعنی بر اساس هیتیت 1 نوشته نشده.

 و علاوه بر آن مباحثی داره که در هیتیت 2 و 3 هستند،  بخش هایی که که اصلا در هیتیت نیستند را هم دارد.

کتاب دستور زبان حسین ساعدی: کتاب دستور زبان ح.س

 

287 - معرفی کتاب آموزش دستور زبان ترکی استانبولی

این ترتیب بر اساس کتابی هست که ناشرش  حسین ساعدی هست.

برای کتابی که ناشرش انتشارات رهنما هست  برید کمی پایین تر (حدود 10 صفحه این ور اون وره )

صفحه 6 کتاب هیتیت 1 : صفحه  13 تا 18 کتاب دستور زبان ح. س همچنین صفحه 118 

صفحه 7 کتاب هیتیت 1 : صفحه 21 و 22 کتاب دستور زبان ح. س همچنین 74

صفحه 8 و 9 هیتیت 1 : صفحه 19 و 20 کتاب دستور زبان

لطفا برید به ادامه مطلب


صفحه 10 و 11 هیتیت 1: صفحه 100 پسوند li فقط بخش 1

صفحه 12 و 13 هیتیت1 : صفحه 23 تا 25 و 27 تا 30 و 35 تا 39

صفحه 14 تا 15 هیتیت 1: بخش اول صفحه 42 ، بخش دوم 43 تا 49

صفحه 16 تا 19 هیتیت 1 :  31 و 32 کتاب ح. س

بخش 2.1 هیتیت 1: درس 5 کتاب و همچنین 105

بخش 2.2 هیتیت 1: مباحث صفحات 28 و 63 تا 69 و 72 و 76

بخش 2.3 هیتیت 1: ابتدا بحث 69 سپس صفحه 80 و 82 و 83 و 228 و 230

بخش 3.1 هیتیت 1: درس 8 کتاب و صفحه 97

بخش 3.2 هیتیت 1: درس 10 کتاب تا 116

بخش 3.3 هیتیت 1: صفحه 116

بخش 4.1 هیتیت 1: 132 کتاب ح. س

بخش 4.2 هیتیت 1: 134 تا 137

بخش 4.3 هیتیت 1 : صفحه 177 و 179 و 98

بخش 5.1 هیتیت 1: 153 و 122

بخش 5.2 هیتیت 1: 100 و 102

بخش 5.3 هیتیت 1: 160 تا 162

بخش 6.1 هیتیت 1: 79

بخش 6.2 هیتیت 1: 213

بخش 6.3 هیتیت 1: 156 و 172

بخش 7.1 هیتیت 1: 144

بخش 7.2 هیتیت 1:   147 و 148 و 125

بخش 7.3 هیتیت 1: 249 و 180 و 182

بخش 8.1 هیتیت 1: درس 17

بخش 8.2 هیتیت 1: 252

بخش 8.3 هیتیت 1: 204

بخش 9.1 هیتیت 1: 165

بخش 9.2 هیتیت 1: 204

بخش 9.3 هیتیت 1: 240 و 242

بخش 10.1 و 10.2 هیتیت 1: درس 19

بخش 10.3 هیتیت 1: 221

درس 11 هیتیت 1 به ترتیب : 227 و 229 234 - 236

درس 12 هیتیت 1 به ترتیب: 244 246 و 247این ترتیب بر اساس کتابی که ناشرش انتشارات رهنما هست :

صفحه 6 کتاب هیتیت 1 : صفحه  3 تا 8  کتاب دستور زبان ح. س همچنین صفحه 108 

صفحه 7 کتاب هیتیت 1 : صفحه 11 و 12 کتاب دستور زبان ح. س همچنین 69

صفحه 8 و 9 هیتیت 1 : صفحه 9 و 10  کتاب دستور زبان

صفحه 10 و 11 هیتیت 1: صفحه 90 پسوند li فقط بخش 1

صفحه 12 و 13 هیتیت1 : صفحه 13تا 15و 17 تا 20 و 25 تا 29

صفحه 14 تا 15 هیتیت 1: بخش اول صفحه 33، بخش دوم33 تا 40

صفحه 16 تا 19 هیتیت 1 :  20و 21 کتاب ح. س

بخش 2.1 هیتیت 1: درس 5 کتاب و همچنین 94

بخش 2.2 هیتیت 1: مباحث صفحات 18  و درس 6 پسوند حالت جهتی

بخش 2.3 هیتیت 1: درس 21 قید فعلی meden önce  و dikten sonra ، درس 7 حرف اضافه e kadar ، درس 7 حرف اضافه قبل از ، بعد از

بخش 3.1 هیتیت 1: درس 8 کتاب، درس 9 قسمت داشتن

بخش 3.2 هیتیت 1: درس 10 کتاب تا 106

بخش 3.3 هیتیت 1: درس 10 قسمت مضاف زنجیری

بخش 4.1 هیتیت 1: درس 12 گذشته ساده

بخش 4.2 هیتیت 1: درس 12 جملات اسمی زمان گذشته

بخش 4.3 هیتیت 1 : درس 16 گذشته استمراری، قید اسمی ken 

بخش 5.1 هیتیت 1: درس 14 وجه درخواستی درس 11 وجه امری

بخش 5.2 هیتیت 1: درس 9 پسوند li و siz

بخش 5.3 هیتیت 1: درس 14 مباحث en و daha 

بخش 6.1 هیتیت 1: پسوند مفعلول -درس 6

بخش 6.2 هیتیت 1: زمان حال رسمی درس 19

بخش 6.3 هیتیت 1: درس 14 پسوند ki  و درس 16 حرف ربط de

بخش 7.1 هیتیت 1: زمان آینده درس 13

بخش 7.2 هیتیت 1: درس 13 جملات اسمی آینده، درس 11 حرف اضافه gibiو kadar

بخش 7.3 هیتیت 1: درس 24 آینده در گذشته،  درس 16 پسوند ce و göre

بخش 8.1 هیتیت 1: درس 17

بخش 8.2 هیتیت 1: درس 24 قسمت 2

بخش 8.3 هیتیت 1: درس 18 پسوند dir

بخش 9.1 هیتیت 1: دزس 15 زمان گسترده

بخش 9.2 هیتیت 1: درس 18 فعل توانایی

بخش 9.3 هیتیت 1: درس 23 دو مبحث اول

بخش 10.1 و 10.2 هیتیت 1: درس 19

بخش 10.3 هیتیت 1: درس 20

درس 11 هیتیت 1 به ترتیب : درس 21 و 22

درس 12 هیتیت 1 به ترتیب: درس 23

 244  246 و 247
ترتیب بر اساس کتاب استانبول

کسانی که با کتاب استانبول ترکی یاد میگیرند و کتاب من را هم تهیه کرده‌اند می‌توانند طبق راهنمای زیر مباحث گرامری موجود در کتاب استانبول 1 (İstanbul 1) را از کتابم پیدا بکنند و مطالعه بکنند.

 

درس 1 کتاب استانبول

صفحه 12 کتاب استانبول: بخش آواشناسی / الفبای ترکی، مصوت‌ها یا حروف صدادار، تلفظ بعضی از حروف (کتاب دستور زبان حسین ساعدی)

صفحه 15 : درس اول / صفات و ضمایر اشاره، پسوند جمع lar-ler

 

درس 2 استانبول:

صفحه 22 : درس دوم/ پسوند جایگاهی da-de (به درس 7 هماهنگی صامت ها هم یه نگاهی بکنید)، پسوند پرسشی، ساخت جمله با var و yok ،

صفحه 27 : درس اول/ اعداد

صفحه 28: درس چهارم/ اعداد ترتیبی

صفحه 32 : درس سوم/ جملات اسمی یا پسوند فعل، جنلا اسمی است و نیست؛ درس چهارم/ جملات اسمی زمان حال

صفحه 33: درس سوم/ صفت

 

درس 3 استانبول:

صفحه 40: درس پنجم/ مصدر و فعل، افعال کمکی، ساختار فعل، زمان حال استمراری،  تنگ شدن مصوت

صفحه 44: درس ششم/ پسوند از، پسوند حالت جهتی به (به درس 7 قسمت پسوند اسم در همراهی فعل ها نگاه کنید.)

صفحه 47: درس پنجم/ خواستن

 

درس 4 استانبول:

صفحه 53: درس هشتم/ ضمایر ملکی، پسوندهای ملکی، (افتادن مصوت)،  درس 9/ داشتن در زمان حال

صفحه 57: درس شانزدهم/ پسوند همانندی ce: مورد چهارم اسامی زبان

صفحه 61 : درس11/ ضمیر انعکاسی، درس 10/ کلمه hep؛ درس 6/ پسوند مفعولی

 

درس 5 استانبولی

صفحه 69 : درس 7/ بیان ساعت

صفحه 70: درس 7/ حرف اضافه تا

صفحه 73: درس 7/ önce, sonra ، حرف اضافه قبل از، حرف اضافه بعد از ؛ درس 21/ قید فعلی –meden önce، قید فعلی –dikten sonra

 

صفحع 76: درس 12/ حرف اضافه dir ، حرف اضافه dan beri

 

درس 6 استانبول

صفحه 83: درس 8/ پسوند اضافه، درس 10مضاف و مضاف الیه معین

صفحه 84: درس 8/ پسوند اضافه، درس 10مضاف و مضاف الیه نامعین

صفحه 87: درس 14/ پسوند وابستگی ki

صفحه 92: درس 14/ صفت تفضیلی با daha، صفت برترین با en، مقایسه با en، مقایسه با daha

 

 

کتاب استانبول

İstanbul A1 türkçe

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
احسان
جمعه 4 اسفند 1396 02:52 بعد از ظهر
من کتاب هیتیت ۱ رو بخونم یعنی تقریبا کتاب شما رو خوندم؟ منظورم اینه که هیتیت ۱ به فارسی مطلب رو میگه؟
پاسخ حسین ساعدی : هیتیت 1 فارسی نداره کلا
مهدی
سه شنبه 11 آبان 1395 03:56 بعد از ظهر
گرامرای کتابتون از هیتیت دو و سه هم درش هست؟
پاسخ حسین ساعدی : بله داره
مهدی
دوشنبه 10 آبان 1395 11:16 بعد از ظهر
گرامرای همه کتابتون بر اساس هیتیت یکه؟!
پاسخ حسین ساعدی : خیر
جاهایی که با هیتیت مشترکه اینجا نو شتم
کل هیتیت 1 توش هست- غیر از یک بحث
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo