آموزش گام به گام ترکی استانبولی بنده حسین ساعدی از سال 89 وبلاگ می نویسم و از سال 91 ترکی استانبولی تدریس می‌کنم. ==== نویسنده کتاب دستور زبان ترکی استانبولی به مطلب 287 نگاه کنید. http://hosaedi.mihanblog.com/post/472 ============== تدریس ترکی استانبولی در شهر استانبول شماره تماس: 05449434297 tag:http://hosaedi.mihanblog.com 2019-09-11T16:47:52+01:00 mihanblog.com 331 - هوا چطوره ؟ hava nasıl ترکی استانبولی 2019-09-11T10:36:09+01:00 2019-09-11T10:36:09+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/542 حسین ساعدی [.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ]آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدیکانال تلگرام : @hosaediصفحه اینستاگرام : hoseyn.saediکتاب آموزش ترکی استانبولیhttp://hosaedi.mihanblog.com/post/472تدریس ترکی استانبولی در شهر استانبول : 05449434297
[
]آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی
کانال تلگرام : @hosaedi
صفحه اینستاگرام : hoseyn.saedi
کتاب آموزش ترکی استانبولی
http://hosaedi.mihanblog.com/post/472
تدریس ترکی استانبولی در شهر استانبول : 05449434297
]]>
330 - معنی کلمه anlaştık در ترکی استانبولی 2019-08-28T20:38:07+01:00 2019-08-28T20:38:07+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/540 حسین ساعدی آموزش ترکی استانبولی، حسین ساعدیتدریس ترکی استانبولی در شهر استانبول شماره تماس : 05449434297[] آموزش ترکی استانبولی، حسین ساعدی
تدریس ترکی استانبولی در شهر استانبول شماره تماس : 05449434297

[
]

]]>
329 - صفت های پرکاربرد ترکی استانبولی 6 2019-08-03T16:41:19+01:00 2019-08-03T16:41:19+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/539 حسین ساعدی []آموزش ترکی استانبولیتدریس ترکی استانبولی در شهر استانبولمدرس ترکی استانبولی در شهر استانبولحسن ساعدیشماره تماس :05449434297 [
]

آموزش ترکی استانبولی
تدریس ترکی استانبولی در شهر استانبول
مدرس ترکی استانبولی در شهر استانبول
حسن ساعدی
شماره تماس :
05449434297
]]>
328 - قول دادن به ترکی استانبولی 2019-07-25T07:52:23+01:00 2019-07-25T07:52:23+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/538 حسین ساعدی []قول دادن به ترکی استانبولیسر قول ایستادن به ترکی استانبولی [
]


قول دادن به ترکی استانبولی
سر قول ایستادن به ترکی استانبولی
]]>
327 - صفت های پرکاربرد ترکی استانبولی 5 2019-07-22T19:31:09+01:00 2019-07-22T19:31:09+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/537 حسین ساعدی [.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ]آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی
[
]


آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی


]]>
326 - مترجم ترکی استانبولی در استانبول و ایران 2019-07-13T21:26:38+01:00 2019-07-13T21:26:38+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/536 حسین ساعدی مترجم ترکی استانبولی در تهران،  استانبول و ایرانشماره استانبول 05449434297شماره ایران 09381673346 مترجم ترکی استانبولی در تهران،  استانبول و ایران

شماره استانبول 05449434297
شماره ایران 09381673346
]]>
325 - چند کلمه ترکی استانبولی با تلفظ 2019-07-01T10:57:42+01:00 2019-07-01T10:57:42+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/535 حسین ساعدی [.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ]آموزش ترک استانبولی تصویری با ویدیوحسین ساعدیمدرس ترکی استانبولی [
]


آموزش ترک استانبولی تصویری با ویدیو
حسین ساعدی
مدرس ترکی استانبولی

]]>
324 - شعر uzaktan seviyorumseni از دور دوستت دارم 2019-06-22T17:41:40+01:00 2019-06-22T17:41:40+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/534 حسین ساعدی uzaktan seviyorum seniاز دور دوستت دارم[] uzaktan seviyorum seni
از دور دوستت دارم

[
]

]]>
323 - برنامه فعل های پرکاربرد ترکی استانبولی 2019-06-11T16:55:05+01:00 2019-06-11T16:55:05+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/533 حسین ساعدی نرم افزار اندروید فعل های پر کاربرد ترکی استانبولی  100فعل پرکاربرد با تلفظ و معنیبیش از 230 تستلینک دانلود از بازار:کلیک کنید

نرم افزار اندروید فعل های پر کاربرد ترکی استانبولی
  100فعل پرکاربرد با تلفظ و معنی
بیش از 230 تست
لینک دانلود از بازار:

کلیک کنید


]]>
کلاس ترمی در آموزشگاه ondo 2019-05-21T12:00:34+01:00 2019-05-21T12:00:34+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/532 حسین ساعدی ثبت نام کلاس مکالمه ترکی استانبولی گروهی، ترم 1روزهای دوشنبه،چهارشنبه،جمعه ساعت ۱۷:۳۰سطح A1آموزشگاه اندو، استانبولطول دوره: یک ماه، 12 جلسهشماراه تماس : 054494342097 ثبت نام کلاس مکالمه ترکی استانبولی گروهی، ترم 1
روزهای دوشنبه،چهارشنبه،جمعه ساعت ۱۷:۳۰
سطح A1
آموزشگاه اندو، استانبول
طول دوره: یک ماه، 12 جلسه
شماراه تماس : 054494342097
]]>