آموزش گام به گام ترکی استانبولی حسین ساعدی نویسنده کتاب درستور زبان ترکی استانبولی مدرس ترکی استانبولی از سال 91 ترکی استانبولی تدریس می‌کنم. ==== نویسنده کتاب دستور زبان ترکی استانبولی به مطلب 287 نگاه کنید. http://hosaedi.mihanblog.com/post/472 ============== تدریس ترکی استانبولی در شهر تهران شماره تماس: 09397368623 tag:http://hosaedi.mihanblog.com 2020-09-23T20:45:33+01:00 mihanblog.com 340 - چطوری به ترکی بگوییم : می فهمم اما نمی توانم صحبت کنم؟ 2020-06-08T08:37:31+01:00 2020-06-08T08:37:31+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/558 حسین ساعدی می فهم اما نمی توانم صحبت کنم - ترکی استانبولی[] می فهم اما نمی توانم صحبت کنم - ترکی استانبولی
[
]
]]>
آموزشگاه ترکی استانبولی در شهر تهران 2020-06-05T10:54:26+01:00 2020-06-05T10:54:26+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/557 حسین ساعدی ثبت نام کلاس های مکالمه محور  ترکی استانبولی گروهی، ترم 1کلاس های خصوصی و نیمه خصوصیاستاد حسین ساعدی نویسنده کتاب و مدرس با سابقه ترکی استانبولی در شهر استانبولطول هر ترم: 10 جلسهبرای اطلاعات بیشتر لطفا  تماس بگیرید، شماره تلفن09397368623 ثبت نام کلاس های مکالمه محور  ترکی استانبولی گروهی، ترم 1
کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی
استاد حسین ساعدی نویسنده کتاب و مدرس با سابقه ترکی استانبولی در شهر استانبول

طول هر ترم: 10 جلسه
برای اطلاعات بیشتر لطفا  تماس بگیرید، شماره تلفن
09397368623
]]>
339 - مجبور شدن در ترکی استانبولی 2020-06-05T10:48:04+01:00 2020-06-05T10:48:04+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/556 حسین ساعدی مجبور شدن برای ساخت این گونه جملات از ترکیب زیر استفاده می‌کنیم. فعل + -mak / -mek + zorunda kalmakSık sık taksiye binmek zorunda kalıyorum. اغلب مجبور می‌شوم سوار تاکسی شوم.Sessiz olun yoksa sizi dışarı çıkarmak zorunda kalacağım. ساکت باشید وگرنه مجبور خواهم شد شما را بیرون کنم.آموزش ترکی استانبولی در تهران، استاد حسین ساعدی شماره تماس 09397368623

مجبور شدن

 برای ساخت این گونه جملات از ترکیب زیر استفاده می‌کنیم.

فعل + -mak / -mek + zorunda kalmak

Sık sık taksiye binmek zorunda kalıyorum.

اغلب مجبور می‌شوم سوار تاکسی شوم.

Sessiz olun yoksa sizi dışarı çıkarmak zorunda kalacağım.

ساکت باشید وگرنه مجبور خواهم شد شما را بیرون کنم.


آموزش ترکی استانبولی در تهران، استاد حسین ساعدی شماره تماس 09397368623

]]>
338 - فعل باید در ترکی استانبولی 2020-02-02T11:07:03+01:00 2020-02-02T11:07:03+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/554 حسین ساعدی برای جملاتی که کلی هستند از مصدر استفاده می‌کنیم. فعل + -mak / -mek + gerek / lazım / gerekli Sıcak havalarda bol su içmek lazım. در هوای گرم آب فراوان باید خورد. Kışın daha fazla C vitamini almak gerek.در زمستان باید بیشتر ویتامین سی دریافت کرد.فعل + -ma / -me + پسوند ملکی +  gerek/ lazım(benim) gelmem lazım         باید بیایم          (bizim) gelmemiz lazım    

برای جملاتی که کلی هستند از مصدر استفاده می‌کنیم.

فعل + -mak / -mek + gerek / lazım / gerekli

Sıcak havalarda bol su içmek lazım. 

در هوای گرم آب فراوان باید خورد.

Kışın daha fazla C vitamini almak gerek.

در زمستان باید بیشتر ویتامین سی دریافت کرد.


فعل + -ma / -me + پسوند ملکی +  gerek/ lazım

(benim) gelmem lazım         باید بیایم          (bizim) gelmemiz lazım      باید بیاییم

(senin) gelmen lazım           باید بیایی          (sizin) gelmeniz lazım         باید بیایید

(onun) gelmesi lazım           باید بیاید          )Onların( gelmeleri lazım     باید بیایند


Ne yapmam gerek?  

                                                                باید چی کار کنم؟

Doktora gitmem gerek/ gerekli/ gerekiyor. 

                               باید به دکتر بروم.

Onu araman lazım.   

                                                    باید به او زنگ بزنی.

]]>
337 - گذشته نقلی فعل باید 2020-01-26T12:03:14+01:00 2020-01-26T12:03:14+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/553 حسین ساعدی گذشته نقلی وجه باید gereklilik rivayet kipi در این وجه گوینده الزام انجام فعل را یا از دیگران شنیده، یا خودش بعدا متوجه شده است. gelmeliymişim                     باید می‌آمده‌ام          gelmeliymiş             باید می‌آمده‌ایم gelmeliymişsin              باید می‌آمده‌ای &n گذشته نقلی وجه باید 
gereklilik rivayet kipi

در این وجه گوینده الزام انجام فعل را یا از دیگران شنیده، یا خودش بعدا متوجه شده است.

gelmeliymişim                     باید می‌آمده‌ام          gelmeliymiş             باید می‌آمده‌ایم

gelmeliymişsin              باید می‌آمده‌ای          gelmeliymişsiniz           باید می‌آمده‌اید

gelmeliymiş                         باید می‌آمده          gelmelilermiş            باید می‌آمده‌اند       


Öğretmen söyledi. Sen de bizimle gelmeliymişsin.

معلم گفت. تو هم باید با ما می‌آمدی.

Biz oraya hiç gitmemeliymişiz. Şimdi anladım.

اصلا نباید به آنجا می رفتیم. الان فهمیدم.

این فعل می‌تواند معادل وجه باید « باید بیایم، باید بیایی...» استفاده شود. 

 

Hakan bizimle sinemaya gelmiyormuş.  Doktora gitmeliymiş.

هاکان با ما به سینما نمی‌آید. باید به دکتر برود.


]]>
336 - گذشته ساده وجه باید در ترکی استانبولی 2020-01-19T09:47:32+01:00 2020-01-19T09:47:32+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/552 حسین ساعدی Gereklilik Hikaye Kipiفعلی است که در گذشته باید انجام می‌شده است. با اضاف کردن پسوند گذشته dı-di به پسوند وجه باید ساخته می‌شود. فعل + -malıydı/ -meliydi + شناسه شخص gelmek شناسه آمدن ben gelmeliydim -m باید می‌آمدم sen gelmeliydin -n باید می‌آمدی o gelmeliydi - باید می‌آمد Gereklilik Hikaye Kipi

فعلی است که در گذشته باید انجام می‌شده است. با اضاف کردن پسوند گذشته dı-di به پسوند وجه باید ساخته می‌شود.

فعل + -malıydı/ -meliydi + شناسه

شخص

gelmek

شناسه

آمدن

ben

gelmeliydim

-m

باید می‌آمدم

sen

gelmeliydin

-n

باید می‌آمدی

o

gelmeliydi

-

باید می‌آمد

biz

gelmeliydik

-k

باید می‌آمدیم

siz

gelmeliydiniz

-nız/ -niz

باید می‌آمدید

onlar

gelmeliydiler/ gelmelilerdi

(-lar/-ler)

باید می‌آمدندسوالی

gelmeli miydim?             باید می‌آمدم؟          gelmeli miydik?             باید می‌آمدیم؟

gelmeli miydin?             باید می‌آمدی؟          gelmeli miydiniz?          باید می‌آمدید؟

gelmeli miydi?                 باید می‌آمد؟          gelmeliler miydi?           باید می‌آمدند؟      


Konser çok güzeldi. Bence sen de gelmeliydin.

کنسرت خیلی خوب بود. به نظر من تو هم باید می‌آمدی.

Daha erken çıkmalı mıydık?      

باید زودتر حرکت می‌کردیم؟

]]>
335 - öldürdü کشت 2019-12-15T12:50:16+01:00 2019-12-15T12:50:16+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/551 حسین ساعدی آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدیبرای تهیه کتاب دستور زبان حسین ساعدی از لینک زیر اقدام کنیدصفحه خرید اینترنتی کتاب[] آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی
برای تهیه کتاب دستور زبان حسین ساعدی از لینک زیر اقدام کنید
صفحه خرید اینترنتی کتاب


[
]
]]>
آموزشگاه ترکی استانبولی در شهر استانبول 2019-11-30T19:57:16+01:00 2019-11-30T19:57:16+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/550 حسین ساعدی ثبت نام کلاس های مکالمه محور  ترکی استانبولی خصوصی و نیمه خصوصیبا استاد حسین ساعدی نویسنده کتاب و مدرس با سابقه ترکی استانبولی تهران، میرداماد، خیابان نسا برای اطلاعات بیشتر لطفا  تماس بگیرید، شماره تلفن09397368623 ثبت نام کلاس های مکالمه محور  ترکی استانبولی خصوصی و نیمه خصوصی
با استاد حسین ساعدی نویسنده کتاب و مدرس با سابقه ترکی استانبولی 
تهران، میرداماد، خیابان نسا 
برای اطلاعات بیشتر لطفا  تماس بگیرید، شماره تلفن
09397368623
]]>
334 - داستان ترکی استانبولی با ترجمه، نتیجه تنبلی tenbelliğin sonucu 2019-11-25T16:49:45+01:00 2019-11-25T16:49:45+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/549 حسین ساعدی آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی[.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ]کانال تلگرام آموزش ترکی:https://t.me/hosaediصفحه اینستاگرامhttps://www.instagram.com/hoseyn.saedi/دیکشنری ترکی استانبولی فارسیhttp://www.dalgasozluk.com/ آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی


[
]

کانال تلگرام آموزش ترکی:

https://t.me/hosaedi

صفحه اینستاگرام

https://www.instagram.com/hoseyn.saedi/

دیکشنری ترکی استانبولی فارسی

http://www.dalgasozluk.com/

]]>
333 - ben yoruldum من خسته شدم 2019-11-06T20:19:08+01:00 2019-11-06T20:19:08+01:00 tag:http://hosaedi.mihanblog.com/post/548 حسین ساعدی آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدیکانال تلگرام : @hosaediصفحه اینستاگرام : hoseyn.saediتدریس ترکی استانبولی در شهر استانبول : 05449434297[.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ] آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی
کانال تلگرام : @hosaedi
صفحه اینستاگرام : hoseyn.saedi
تدریس ترکی استانبولی در شهر استانبول : 05449434297

[
]
]]>