یادگیری آسان ترکی استانبولی

84 - صفت برتر با daha و صفت برترین با en

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 18 مرداد 1391-03:13 بعد از ظهر

برای مقایسه یا درجه برتری که در فارسی با «تر» بیان می‌شود از ترکیب «DAn daha» استفاده می‌شود.   Dan همان پسوند ازی است. نکتهپسوندهای tan/-ten  زمانی کاربرد دارند که اسم به یکی از صامت‌های بی‌‌واک (k, f, ş, ç, s, p, t, h) ختم شود.

(اسم) + اسم + dan/den , tan/ten + daha + صفت

O sınıf bu sınıftan daha büyük.

آن کلاس از این کلاس بزرگ‌تر است.

Bok tenisyen daha tehlikeli bir spordur.

بوکس ورزشی خطرناک‌تر از تنیس است.

Ali'den daha çalışkan.

کوشاتر از علی است.

مقایسه بدون آوردن daha نیز ساخته می‌شود.

İstanbul Ankara'dan büyük bir şehir.

استانبول شهری بزرگ‌تر از آنکارا است.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

83 - تاکید در صفت ها

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:یکشنبه 15 مرداد 1391-10:39 قبل از ظهر

1- تاکید ..........Pekiştirme

به سه روش انجام می شود :

1-1-  با استفاده از صامت های m، p، s و r.

بعد از نخستین مصوت صفت یکی از صامت های بالا می آید و سپس خود صفت تکرار می شود. در ترجمه به فارسی با کلمات کاملا، کلا و یا با تکرار صفت مفهوم بیان می شود.

beyaz

bembeyaz

کاملا سفید

Mor

mosmor

کاملا بنفش

boş

bomboş

کاملا خالی

koca

koskoca

گنده، بزرگ

siyah

simsiyah

کاملا سیاه

doğru

dosdoğru

کاملا درست

uzun

upuzun

خیلی دراز

temiz

tertemiz

کاملا تمیز

sarı

sapsarı

کاملا زرد

çabuk

çarçabuk

کاملا سریع

kuru

kupkuru

خشک خشک

sefil

sersefil

کاملا فقیر و پست

 

توجه : در بعضی موارد در صفت های تاکیدی با این صامت ها ، در کلمه ممکن است مصوت به وجود بیاید :

کاملا سالم  :  sapasağlam

کاملا تنها :  yapayalnız

1-2- با استفاده از دو بار آوردن صفت

Yüce yüce dağlar

کوه های بلند بلند

Pırıl pırıl bardaklar

لیوان های براق براق

 

1-3- با استفاده از پسوند سوالی (mı/mi/mu/mü) به صورت قرار گرفتن بین صفت

Sıcak mı sıcak sözler

سخن های داغ داغ

Güçlü mü güçlü ekonomi

اقتصاد خیلی قوی

 

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

81 - اعداد ترتیبی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 4 مرداد 1391-05:10 بعد از ظهر

صفت های شمارشی ..........Sayı Sıfatları

چهار نوع هستند :

1- صفت های شمارشی اصلی ..........Asıl Sayı Sıfatları

اعداد اصلی هستند. به غیر از یک ، bir نشانگر جمع هستند، اما بعد از آنها اسم به صورت مفرد می آید.

Beş ekmekler alırım. (yanlış)

پنج نان‌ها می خرم. (غلط)

Beş ekmek alırım. (doğru)

پنج نان می خرم. (درست)


این نوع صفت به سوال kaç? : چند، جواب می دهد.

2- صفت های شمارشی ترتیبی ..........Sıra Sayı Sıfatları

با افزودن پسوند –(ı)ncı  با توجه به قانون هماهنگی اصوات که به شکل –ıncı / –inci /–uncu /–üncü  می شود، صفت شمارشی ترتیبی درست می شود (طبق جدول زیر). اگر آخرین حرف عدد اصلی حرف صدادار باشد، حرف صدادار ابتدای پسوند حذف می شود.

آخرین حرف صدادار

پسوند

a, ı

-ıncı

e, i

-inci

o, u

-uncu

ö, ü

-üncü

 

Otobüste genellikle birinci koltukta otururum

در اتوبوس اکثرا در اولین صندلی می نشینم.

Altıncı sırada kim var?

در ردیف ششم چه کسی هست؟

 

این نوع صفت به سوال kaçıncı? : چندم، چندمین ، جواب می دهد.

3- صفت های شمارشی توزیعی ..........Üleştirme Sayı Sıfatları

طبق رابطه زیر درست می شود :

عدد  + –ar/-er ; -şar/-şer + اسم

 اگر آخرین حرف عدد صدادار باشد از -şar/-şer استفاده می شود. معادل فارسی اش می شود نفری، هر کسی فلان مقدار.

Çocuklara üçer dondurma verdim.

برای بچه ها نفری 3 تا بستنی دادم.

Öğrenciler kütüphaneden ikişer kitap almış.

دانش آموزان از کتابخانه نفری 2 کتاب گرفته اند.

 

این نوع صفت به سوال kaçar? : چند چند، چند عددی ، جواب می دهد.

4- صفت های شمارشی کسری ..........Kesir Sayı Sıfatları

طبق رابطه زیر درست می شود :

عدد  + –da/-de ; -ta/-te + عدد + اسم

Bu yıl yüzde yüz başarı bekliyoruz.

امسال صد در صد انتظار موفقیت داریم.

Arazinin beşte üç hissesi onundur.

سه پنجم سهم اراضی مال اوست.


این نوع صفت به سوال Ne kadar...? : چه مقدار، جواب می دهد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

36 - ضمایر پرسشی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 4 فروردین 1391-08:29 قبل از ظهر

ضمایر پرسشی soru adılları

ضمایر پرسشی پر کاربرد

ne?

kim?

kaç?

nere?

چه چیز؟ چی؟

چه کسی؟

چند؟

کجا؟

ne zaman

nasıl

niçin?

nereli?

کی؟

چه طور؟ چگونه؟

چرا؟

اهل کجا؟

ne kadar

niye?

hangi?

nerede?

چه قدر؟

چرا؟

کدام؟

در کجا؟

ضمیر kim :   در مورد انسان به کار میرود.
ضمیر ne : درباره غیر از انسان کاربرد دارد. به معنای چه، چه چیز و چی به کار میرود.ضمیر kim :  به معنای چه‌کسی، که هست. در مورد انسان به کار‌ می‌رود.با پسوند های حالت اسمی و پسوند جمع نیز به کار می رود. این ضمیر در ترکی آذربایجانی نیز وجود دارد.

 

Kimi arıyorsunuz?

دنبال چه کسی هستید؟

Kime gidiyorsun?

به (خانه ی) کی می روی؟

Kimin güneş gözlüğü var?

چه کسی عینک آفتابی دارد؟

Kimleri davet ettin?

چه کسانی را دعوت کردی؟

 

ضمیر ne :

درباره غیر از انسان کاربرد دارد. به معنای چه، چه چیز و چی به کار می‌رود. این ضمیر نیز با پسوند های حالت اسمی و پسوند جمع به کار می رود. اگر پسوندی بگیرد که با مصوت آغاز می شود حرف میانجی y به کار می رود. این ضمیر نیز در ترکی آذربایجانی وجود دارد. مثال :

Ne + e = neye    به چی

Ne + i = neyi     چی را

 

 

Neye bakıyorsun?

به چی نگاه می کنی؟

Neleri beğeniyorsun?

چه چیز هایی را می پسندی؟

Başka nelerin var?

دیگه (غیر از اینا) چه چیز هایی داری؟

Neyi seviyorsun?

چی رو دوست داری؟

در جملات سوم کلمات kimin و nelerin پسوند وابستگی (نسبت) گرفته اند. مثلا kimin یعنی مال کی ، مربوط به چه کسی ، چه کسی .

ضمیرهای پرسشی دیگر

kaç

چند

hangi

کدام

niçin

چرا، برای چی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

33 - ضمیر انعکاسی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 2 فروردین 1391-02:54 بعد از ظهر

ضمیر انعکاسی در ترکی کلمه kendi هست که به معنی «خود» است. این ضمیر همراه با پسوند های مالکیت استفاده می شود.

مفرد

جمع

Ben

من

kendim

خودم

Biz

ما

kendimiz

خودمان

Sen

تو

kendin

خودت

Siz

شما

kendiniz

خودتان

o

او

kendisi

kendi

خودش

onlar

آنها

kendileri

خودشان

 

Ödevlerimi kendim yapıyorum.

تمریناتمو خودم انجام می دهم.

Evde kendisi kalıyor.

خودش در خانه می ماند.ضمایر انعکاسی به جای نهاد آمده برای تاکید به‌کار می‌روند.

Ödevlerinizi (siz) yapınız.

 تکلیف‌هایتان را انجام بدهید.

Ödevlerinizi kendiniz yapınız.

 تکلیف‌هایتان را خودتان انجام بدهید.

Bu mektubu ben kendim yazdım 

  این نامه را من خودم نوشتم. 


ضمیر انعکاسی «kendi» نیز پسوند های حالت اسمی را به خود می گیرد. پسوند های حالت اسمی بعد از پسوند های مالکیت می آیند.

 

Ev kendinizin mi?

خونه مال خودتونه؟

O, kendisini çok beğeniyor.

او، خودشو خیلی می پسنده.

Kendinize iyi bakınız.

به خودتون خوب توجه کنید(نگاه کنید)

 

Kendi kendi با گرفتن پسوند ملکی و پسوند جهتی (-e) به مفهوم انجام فعل توسط نهاد به تنهایی و بدون کمک دیگران است.

Kendi kendi + پسوند ملکی  + e

Türkçeyi kendi kendime öğrendim.

ترکی را خودم یاد گرفتم.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

32 - ضمایر شخصی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 27 اسفند 1390-04:40 بعد از ظهر

1- ضمایر شخصی kişi adılları

شخص

مفرد

جمع

اول

ben

من

Biz

ما

دوم

Sen

تو

Siz

شما

سوم

o

او

onlar

ایشان

 

قاعده : پسوند های حالت اسمی می توانند به ضمیر متصل شوند.

ضمایر ben و sen وقتی پسوند حالت جهتی (  a یا e ) به خود می گیرند به ترتیب به bana و sana ( به جایbene و sene ) تبدیل می شوند.

ضمایر شخصی با پسوندهای حالت :

ساده

ben

sen

o

biz

siz

onlar

جایگاهی

bende

sende

onda

bizde

sizde

onlarda

ازی

benden

senden

Ondan

bizden

sizden

onlardan

جهتی

bana

sana

Ona

bize

size

onlara

مفعولی

beni

seni

onu

bizi

sizi

onları

وابستگی

benim

senin

onun

bizim

sizin

onların


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

5 - ضمایر اشاره در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 27 دی 1390-02:18 بعد از ظهر

ضمیر bu برای اشاره به نزدیک، ضمیر o برای اشاره به دور و ضمیر şu برای اشاره به حالت بین این دو به کار می‌رود.


bu

این

bunlar

اینها

şu

این / آن

şunlar

اینها / آنها

o

آن / او

onlar

آنها

  

 

Bu ne?

Bu kitap

این کتاب است.

این چیست ؟

O ne?

O koltuk.

آن مبل است.

آن چیست ؟

Bu kim?

O Seçil.

او سچیل است.

این چه کسی است؟

 

کلمه پرسشی ne «چه، چه چیز» و kim «چه کسی، کی» است.

به فیلم زیر نگاه کنید.

[

]

Bak sepette meyveler var.

ببین در سبد میوه هست.

Bu ne? Bu üzüm.

این چیه؟ این انگوره

Şu ne? Şu nar.

این چیه؟ این اناره.

O ne? O kiraz.

اون چیه؟ اون گیلاسه.

Meyve yemek istiyor musun?

می خواهی میوه بخوری؟

Evet, üzüm yemek istiyorum.

بله، میخوام انگور بخورم.


آموزش ویدیویی ترکی استانبولی

معرفی کتاب : مطلب شماره 288 وبلاگ


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic