یادگیری آسان ترکی استانبولی

21 - نرم شدن صامت ünsüz yumuşaması

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:یکشنبه 14 اسفند 1390-07:59 بعد از ظهر

نرم شدن صامت (همخوان) (ünsüz yumuşaması)

کلماتی که به صامت‌های بی‌واک p- ç- t- k ختم می‌شوند، اگر پسوندی بگیرند که با مصوت آغاز می‌شود، صامت پایانی آنها نرم شده (واکبر می‌شوند) و به ترتیب به b- c- d- ğ تبدیل می‌شوند.

p→b

ç→c

Kitap-a→kitaba

به کتاب

ağaç-a→ağaca

به درخت

Kebap-ı→kebabı

کباب را

kılıç-ı→kılıcı

شمشیر را

t→d

k→ğ

tat-ı→tadı

مزه را

kulak-ı→kulağı

گوش را

kurt-u→kurdu

گرگ را

gömlek-i→gömleği

پیراهن را
ادامه مطلب

نوع مطلب : آواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

19 - هماهنگی صامت‌ها ( واکبری- بی‌واکی)‌

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 12 اسفند 1390-02:48 بعد از ظهر

همان طور که قبلا دیدیم شد صامت‌ها (همخوان‌ها) به دو گروه واکبر و بی‌واک تقسیم می‌شوند.

همخوانهای بی‌واک : ç- f- h- k- p- s- ş- t

همخوانهای واکبر : b- c- d- g- ğ- j- l- m- n- r- v- y- z

اگر کلمه‌ای به همخوان واکبر یا واکه ختم شود پسوندی که بعد از آن می‌آید با همخوان واکبر آغاز می‌شود و اگر به همخوان بی‌واک ختم شود پسوند با هخوان بی‌واک آغاز خواهد شد. به این قانون هماهنگی همخوانی (ünsüz uyumu) نیز گفته می‌شود. برای مثال پسوند جایگاهی da/de با‌ توجه به هماهنگی واکه‌ای اصلی خود دارای دو حالت است و با توجه به هماهنگی همخوان‌ها دو حالت ta/te نیز وجود دارد.

واکبر

بی‌واک

deniz-de

در دریا

beş-te

در پنج

yol-da

در راه

ağaç-ta

در درخت

 

306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1

 

Arkadaşım plaj-dan geliyor.

دوستم از ساحل می آید.

Ben her tür çiçek-ten hoşlanırım.

من از هر نوع گل خوشم می‌آید.

Zavallı çocuk üçüncü kat-tan düşmüş.

بچه بیچاره از طبقه سوم افتاده است.

Pencere-den yola bakıyorum.

از پنجره به راه نگاه می‌کنم.
نوع مطلب : آواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

18 - هماهنگی آوایی فرعی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 10 اسفند 1390-06:15 بعد از ظهر

هماهنگی آوایی (واکه‌ای/ مصوتی) فرعی (küçük ünlü uyumu)

اگر اولین هجای کلمه‌ای دارای مصوت غیرمدور (a- ı- e- i) باشد در هجا‌های بعدی هم مصوت غیرمدور می‌آید (دو ردیف اول جدول)، اگر هم اولین هجا دارای مصوت لب‌گرد (o- u- ö- ü) باشد هجاهای بعدی هم مصوت تنگ-لب‌گرد یا غیرمدور-پهن خواهند داشت (دو ردویف دوم جدول). به این قانون هماهنگی غیرمدوری-گردی (düzlük-yuvarlaklık uyumu) هم گفته می شود.

مصوت هجای قبلی

مصوت هجای بعدی

a- ı

a- ı

e- i

e- i

o- u

a- u

ö- ü

e- ü

306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1

برای مثال پسوند حالت مفعولی را بررسی می کنیم که چهار حالت دارد : ı- i- u- ü

el

el-i

دست را

 

kan

kan-ı

خون را

dil

dil-i

زبان را

 

kış

kış-ı

زمستان را

köy

köy-ü

روستا را

 

kol

kol-u

بازو را

kül

kül-ü

خاکستر را

 

un

un-u

آرد را

 این هماهنگی به هماهنگی واکه‌ای اصلی وابسته است و چهار حالت به وجود می‌آورد. از طرفی در ترکی حروف o و öفقط در هجای اول دیده می‌شوند. کلماتی هستند که این قانون در آنها وجود ندارد. هماهنگی‌های واکه‌ای هم در خود کلمات و هم در پسوندهای اضافه‌شده به آنها وجود دارد. به طور کلی ترتیب قرارگیری واکه‌ها در کلمات در ترکی استانبولی به شکل زیر است. این جدول در مورد پسوندهای دارای 4 حالت صادق است. :

این جدول مهم هست آن را به یاد داشته باشید.

 

 

مصوت بعدی

مصوت قبلی

جزیره، پیشانی، دور، گرما

ada- alın- ırak- ısı

a- ı

a- ı

دامن، عروس، خواسته، درشت

etek- gelin- istek- iri

e- i

e- i

اتاق، هیزم، هواپیما، وضعیت

oda- odun- uçak- durum

a- u

o- u

وظیفه، مرگ، مدت، نقره

ödev- ölüm- süre- gümüş

e- ü

ö- üنوع مطلب : آواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

16 - استثناهای قانون هماهنگی مصوت ها

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 9 اسفند 1390-03:40 بعد از ظهر

استثناهای قانون هماهنگی مصوت ها

1- بعضی از پسوند ها و یا کلمات ترکی گاهی از این قانون پیروی نمی کنند، مانند پسوند –yor که پسوند زمان حال ساده است در همه‌ی حالت‌ها از نوع پسین هست. مثال: gel-iyor-um می‌آیم، anne مادر.

2- در بعضی کلمات دخیل و یا اسامی خاص این هماهنگی دیده نمی‌شود. مثال: istsyon ایستگاه راه‌آهن. البته ممکن است کلمه‌ای در زبان مبدا هماهنگی نداشته باشد اما با ورود به ترکی این قاعده را بپذیرد. مثال:عارضهarıza خرابی.

3- در کلمات مرکب که باتلخیص دو یا چند کلمه به وجود آمده‌اند. مانند cumartesi که از ترکیب cuma به معنی جمعه و ertesi یعنی بعد، روز بعد، به معنای شنبه می‌باشد.

بعضی از کلماتی که اصالت ترکی ندارند، اگر هجای پایانی‌شان دارای واکه پسین باشد پسوندی می‌گیرند که دارای واکه پیشین باشد. مانند کلمات زیر:

Saat ساعت , rol نقش , harf حرف , kalp قلب , hâl حال , petrol نفت , hayâl خیال...

 

جمع

 

جهتی

 

جایگاهی

سوالی

saat-ler

ساعت‌ها

saat-e

به ساعت

saat-te

در ساعت

mi

rol-ler

نقش‌ها

rol-e

به نقش

rol-de

در نقش

mi

harf-ler

حرف‌ها

harf-e

به حرف

harf-te

در حرف

mi

kalp-ler

قلب‌ها

kalb-e

به قلب

kalp-te

در قلب

mi

 برای اطلاعات بیشتر به کتاب دستور زبان حسین ساعدی (مطلب 287) نگاه کنید

lar/ler

پسوند جمع

a/e

حالت جهتی

da/de; ta/te

حالت جایگاهی


می بینیم که به جای lar ، a و da/ta از ler و e و da/ta و mi استفاده شده است.

306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1

نکته: برای کسانی که مثلا تازه شروع کردن به یادگیری زبان ترکی و این استثناها رو نمی دونن، با مراجعه به سایت فرهنگستان زبان ترکی بخش دیکشنری ها (sözlükler  یا güncel sözlük) از سایت زیر و وارد کردن کلمه بفهمن که چه پسوندی می گیره. برای مثال کلمه ی "harf حرف" رو به صورت زیر نوشته:

harf -fi

این معنیش اینه که وقتی پسوند مفعولی میگیره به صورت

harfi

نوشته میشه که این استثنا هست چون که درستش باید به صورت

harfı

نوشته میشد

سایت فرهنگستان زبان ترکی

http://www.tdk.gov.tr/

نوع مطلب : آواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

15 - قانون هماهنگی مصوت ها

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 8 اسفند 1390-12:15 قبل از ظهر

در کلماتی که اصالت ترکی دارند، اگر اولین هجای کلمه ای دارای واکه‌ی پیشین (e- i- ö- ü) باشد در هجا های بعدی هم واکه‌ی پیشین خواهد داشت، اگر هم اولین هجا دارای واکه پسین (a- ı- o- u) باشد هجاهای بعدی واکه‌ی پسین خواهند داشت به عبارت دیگر واکه‌های یک کلمه یا پیشین هستند یا پسین. به این قاعده هماهنگی پیشین-پسین  (önlük-artlık uyumu) نیز گفته می‌شود.

واکه های پسین

واکه های پیشین

yap-rak

برگ

Ye-şil

سبز

yıl-dız

ستاره

in-ce

ظریف

do-lu

پر

Öğ-ret-men

معلم

ku-lak

گوش

Yü-zük

انگشتری

برای اطلاعات بیشتر به کتاب دستور زبان حسین ساعدی (مطلب 287) نگاه کنید

ادامه مطلب

نوع مطلب : آواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

13 - افتادن مصوت

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 5 اسفند 1390-07:10 بعد از ظهر

افتادن مصوت (ünlü düşmesi): در بعضی کلمات دو هجایی اسم اعضای بدن در ترکی و بعضی کلمات دخیل عربی  وقتی پسوندی که با مصوت آغاز می‌شود به کلمه اضافه می‌شود، مصوت قبل از پسوند کلمه می‌افتد (یکی از مصوت‌های ı- i- u- ü). مهم‌ترین این واژه‌ها در جدول زیر قرار دارند.

oğul

پسر، فرزند پسر

 

akıl

عقل

alın

پیشانی

 

resim

عکس

gönül

دل

 

vakit

وقت

boyun

گردن

 

isim

نام

ağız

دهان

 

kayıt

ثبت

karın

شکم

 

şehir

شهر

omuz

شانه

 

fikir

فکر

beyin

مغز

 

metin

متن

göğüs

سینه

 

izin

اجازه، مرخصی

bağır

آغوش

 

ömür

عمر


306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1

 برای اطلاعات بیشتر به کتاب دستور زبان حسین ساعدی (مطلب 287) نگاه کنید

resim-i

resmi

Onun resmi çok güzel.

تصویر او خیلی زیباست.

ul-un

oğlun

Senin oğlun akıllıdır.

پسر تو عاقل هست.

vakit-im

vaktim

Şimdi vaktim yok.

الان وقت ندارم.

karın-ım

karnım

Onun karnı ağrıyor.

شکمش درد می‌کنه

پسوند جمع مانند فارسی قبل از پسوند مالکیت به کلمه اضافه می شود.

kitap-lar- ım

kitaplarım

کتاب‌هایم

kedi-ler-iniz

kedileriniz

گربه‌هایتاننوع مطلب : آواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

11 - طرز تلفظ حروف g و k

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 28 بهمن 1390-08:58 بعد از ظهر

طرز تلفظ حروف g و k

حرف g :  اکثرا هنگامی که با مصوت های کلفت در یک هجا قرار گیرد شبیه تلفظ حرف گ در کلمات فارسی گاه و گل (ق) است. مثال :

Gar

ایستگاه راه آهن

Gazete

روزنامه

galiba

به نظرم، احتمالا

 

306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1

اما هنگامی که با مصوت های ظریف همراه باشد مثل گ در کلمات «گِل»  ، «گَرم» است. مثال :

Gel

بیا

Gül

گل

güzel

زیبا

 

تلفظ k :

اکثرا هنگامی که با مصوت های کلفت در یک هجا قرار گیرد شبیه تلفظ حرف ک در کلمات «کاه» و «کوه» است. مثال :

Ok

تیر

Kol

بازو

kapı

در

 برای اطلاعات بیشتر به کتاب دستور زبان حسین ساعدی (مطلب 287) نگاه کنید

اما هنگامی که با مصوت های ظریف همراه باشد مثل کلمات «کر»  ، «کِی» است. مثال :

ikiz

دوقلو

eski

قدیمی

kendi

خود

 نوع مطلب : آواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

10- حرف ğ در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:یکشنبه 23 بهمن 1390-11:05 بعد از ظهر

حرف ğ خود به تنهایی یک واج به شمار نمی رود. اگر این حرف بعد از واکه‌های پسین(a- ı- o- u) قرار گیرد باعث کشیده‌تر شدن آنها می شود.

dağ

کوه

ağır

سنگین

ağaç

درخت

yığın

توده

çığırtı

جیغ و داد

sığır

گاو

soğuk

سرد

doğru

درست

oğul

پسر

buğday

گندم

buğu

بخار

uğurlu

خوش‌یمن

 برای اطلاعات بیشتر به کتاب دستور زبان حسین ساعدی (مطلب 287) نگاه کنید

در ترکی آذربایجانی این حالت در اکثر موارد به صورت غ تلفظ می شود. برای مثال تمام کلمات ذکرشده به جزsoğuk حرف ğ در ترکی آذربایجانی به صورت غ تلفظ می شود. اگر ğ بعد از واکه‌های پیشین (e- i- ö- ü) قرار گیرد نیز باعث کشیده‌تر شدن آنها می شود که در این حالت صدای واکه همراه با صدایی شبیه تلفظ صدای y لغزشی خواهد بود.

306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1

değer

ارزش

eğer

اگر

eğitim

آموزش

iğne

سوزن

iğde

سنجد

yiğit

دلیر

öğrenci

دانش‌آموز

söğet

بید

öğle

ظهر

düğün

عروسی

düğme

دکمه

düğü

برنج کوبیده

 نوع مطلب : آواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

9 - مصوت ها و صدا های ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 17 بهمن 1390-02:59 بعد از ظهر

در زبان ترکی مصوت بلند وجود ندارد. اما در کلمات دخیل از زبان های دیگر مصوت بلند پیدا می شود. همچنین وقتی که حرف ğ بعد از مصوت ها قرار می گید مصوت ها کشیده خوانده می شوند، به عنوان مثال dağ به صورت da:  (داا)خوانده می شود. برای کشیده نشان دادن حروف بر روی آنها علامت ^ گذاشته می شود.

در الفبای ترکی استانبولی 8 مصوت وجود دارد.

a, e, ı, i, o, ö, u, ü

برای اطلاعات بیشتر به کتاب دستور زبان حسین ساعدی (مطلب 287) نگاه کنید

اما صدا های زیر وجود دارد :

1- a کوتاه :

araba

ماشین

anahtar

کلید

kapı

در

 

2- a بلند و کشیده /a:/ به شکل â نوشته می شود.

hârika

عالی، فوق العاده

hâlâ

هنوز

kâtil

قاتل

 

اگر به این شکل  باشد باز هم کشیده خوانده می شود. تفاوت کوچکی که وجود دارد این هست که در این حالت تلفظ به گونه ای است که حرف a می خواهد فروکش کند ولی در â این گونه نیست. می توان گفت این صدا مثل غ خیلی خیلی ملایم هست. در ترکی آذربایجانی نیز غ ملایم تلفظ می شود. مثلا در ترکی استانبولی dağ به صورت داا تلفظ می شود در آذربایجانی داغ.


306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1

 e : حالتی که صدای اِ می دهد.

همسر

ev

خانه

yeşil

سبز

 

 e : حالت کشیده بخش قبل. در این حالت یا e به تنهایی نوشته می شود یا به صورت  . در حالت e تنها صدای اِ کشیده می دهد ولی در حالت  صدایی شبیه اِی به وجود می آید یعنی اِ کشیده می شود و در نهایت  صدایی مثل ی ( صدای ی در یخ ) شنیده می شود.

eğitim

آموزش

mezun

فارغ التحصیل

değinmek

اشاره (تلمیح) کردن

 

آموزش : اِییتیم

 e صدای اَ کوتاه بدهد

Ben

من

Erkek

مرد، نر

ile

با

 

 e : حالت کشیده بخش قبل

yeğen

برادر (خواهر) زاده

eğer

اگر

değer

ارزش، قیمت

 

6- ı کوتاه : در فارسی وجود ندارد. تلفظ آن تقریبا مانند حرف i کوتاه (ای) است با این تفاوت که در تلفظ i زبان به سمت جلوی دهان کشیده می شود اما در تلفظ ı به سمت عقب دهان جمع می شود.

ılık

ولرم

Kaşık

قاشق

saygı

احترام

 

7- ı کشیده : حالتی که بعد از حرف ı حرف ğ قرار می گیرد. یعنی همیشه به صورت ığ می باشد.

yığın

توده، انبوه

Lığlanmak

گل و لای شدن

çığırtı

جیغ و داد

 

8 - i : ای کوتاه

iki

دو

iri

درشت

ilgi

توجه، علاقه، ارتباط


ادامه مطلب

نوع مطلب : آواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

6 - صامت‌های ترکی استانبولی ünsüzler

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 27 دی 1390-05:57 بعد از ظهر

اگر هنگام تولید صدا تارهای صوتی لرزش داشته باشند به آن صداها واکبر (ötümlü) می گویند و اگر لرزشی ایجاد نشود بی‌واک (ötümsüz) می گویند. اصطلاحا به همخوانهای واکبر، نرم (yumuşak) و به بی‌واک‌ها سخت (sert) می گویند. برای تشخیص می توانید دست‌های خود را بر روی گوش‌هایتان بگذارید یا دو انگشت خود را روی سیب آدم در گلوی خود قرار دهید و با ایجاد صدا متوجه لرزش در تارهای صوتی بشوید.

صامتهای بی‌واک : ç- f- h- k- p- s- ş- t

صامت های واکبر : b- c- d- g- ğ- j- l- m- n- r- v- y- z 

برای اطلاعات بیشتر به کتاب دستور زبان حسین ساعدی (مطلب 287) نگاه کنید


ادامه مطلب

نوع مطلب : آواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

4 - طبقه بندی مصوت های ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 22 شهریور 1390-03:48 بعد از ظهر

مصوت ها (حروف صدادار) (ünlüler) : مصوت ها را با توجه به سه معیار طبقه‌بندی می‌کنند :

1- اگر هنگام تلفظ مصوت زبان به جلوی دهان نزدیک شود مصوت‌ی ایجاد شده پیشین (ön ünlü) نامیده می شود. اگر زبان به عقب دهان نزدیک شود مصوت‌ی ایجاد شده پسین (art ünlü) نامیده می شود. به مصوت‌های پیشین اصطلاحا ظریف (ince) و به مصوت‌های پسین، کلفت (kalın) هم گفته می‌شود.

مصوت‌های پسین :  a- ı- o- u                                  

مصوت‌های پیشین :  e- i- ö- ü

2- دومین معیار وضعیت لب‌ها هنگام ادای مصوت است. اگر لب‌ها در حالت غیرگرد باشد به آن‌ها مصوت‌های غیرمدور (düz) و اگر در حالت گرد باشد به آنها مصوت‌های لب‌گرد (yuvarlak) می گویند.

مصوت‌های غیرمدور :  a- e- ı- i    

مصوت‌های لب‌گرد :  o- u- ö- ü

3- سومین معیار میزان باز بودن حفره‌ی دهان هنگام ادای مصوت‌ است. مصوت‌هایی که میزان باز بودن دهان بیشتر است پهن (geniş) و مصوت‌هایی که کمتر است تنگ (dar) می گویند.

306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1

مصوت‌های پهن :  a- e- o- ö                     

مصوت‌های تنگ :  ı- i- u- ü

 

پسین

پیشین

غیرمدور

لب‌گرد

غیرمدور

لب‌گرد

پهن

a

o

e

ö

تنگ

ı

u

i

ü

 

برای اطلاعات بیشتر به کتاب دستور زبان حسین ساعدی (مطلب 287) نگاه کنیدنوع مطلب : آواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

2 - الفبای ترکی استانبولی به همراه علایم IPA آنها

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 26 فروردین 1390-01:38 بعد از ظهر
ادامه مطلب

نوع مطلب : آواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

1 -الفبای ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 4 فروردین 1390-02:47 بعد از ظهر

بسم الله الرحمن الرحیم

می خواهیم از امروز با هم ترکی یاد بگیریم  پس اگه دوست دارین یاد بگیرین بسم الله

یک نکته ای رو همین اول کار خدمتتون عرض کنم، در زبان ترکی کلمات همونطور که نوشته می شه تلفظ می شه، یک مثال :

c ج، a آ ، n ن

can = جان ، خونده می شه، بنابراین بعد از اینکه این مطلب رو خوندین توصیه می کنم از بخش ویدیوهای زیرنویس دار وبلاگ چند تا فیلم رو نگاه کنید تا کاملا خیالتون درباره تلفظ راحت بشه. همچنین دیگه نیازی به تلفظ با الفبای فارسی هم نخواهید داشت مثلا بعضی کتاب ها اینطوری می نویسند:

seni seviyorum.

سنی سِوییوروم.

دوستت دارم

دوستان باور کنین نیازی به این کارها نیست


 منبع:

287 - چاپ کتاب دستور زبان ترکی استانبولی

 

دانلود فایل صوتی الفبا

می تونید به تلفظ کاملت در این دیکشنری صوتی نگاه کنید

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts

مثال ها به گونه ای خواهد بود که ابتدا کلمه‌ی ترکی، بعد معنی و سپس تلفظ با الفبای فارسی آن نوشته خواهد شد.

1 – a: آ ، آی کوتاه

ad    آد      اسم

2-   b : ب

Baba                بابا     بابا

3 – c: ج

Can          جان    جان

4-  ç : چ

Çam         چام    کاج

5 – d: د

dal           دال    شاخه

دیکشنری ترکی استانبولی

دوستان برنامه آموزش گامر ترکی استانبولی :

306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1

6-  e : نماینده دو حرف اِ و اَ هست. چون در ترکی استانبولی بین این دو حرف تفاوت زیادی نیست به این خاطر فقط یک حرف برای این دو صدا انتخاب شده است.

sen                   سَن    تو

elçi            اِلچی   سفیر، نماینده

demir               دَمیر   آهن

7 – f: ف

felek         فلک   فلک

8-  g : صدای گ و ق می دهد.

gelin                        گلین   عروس

dalga               دالقا    موج

برای توضیحات بیشتر :

طرز تلفظ حروف g و k

9 – h: صدای ه/ح می دهد.

hayal        هایال  خیال

10-  ı : این صدا در فارسی وجود ندارد. علامت فونتیک آن /ɯ/ است. صدای اول کلمه انگلیسی earth این حرف است. (اگر این کلمه را با حروف ترکی بنویسیم می شود ırs ). و یا کلمه press با حروف ترکی می شود pıres . افراد مبتدی هنگام تلفظ این حرف را یا به صورت ای، یا به شکل اِ یا سایر اشکال تلفظ می کنند. برای یادگیری این حرف از هموطنان عزیز ترک کمک بگیرید.

ışık                   ایشیک                 روشنایی، نور، روشن

yılan                 ییلان          مار 

11 – i: صدای ای می دهد. مثل ای در پیر اما کوتاه

bir                    بیر             یک 

iki                    ایکی           دو 

12-  j : ژ ، از حروف کم کاربرد ترکی است، عمدتا در کلمات دخیل دیده می‌شود.

jest                  ژست          ژست 

 

13 – k: ک : گاهی مثل ک در کوه (1) و گاهی مثل ک در هیچ‌کس (2)

Kan 1       کان    خون

kim 2       کیم    چه‌کسی، کی

برای توضیحات بیشتر :

طرز تلفظ حروف g و k

14 – l: ل

liman       لیمان  بندر

15 – m: م

maç          ماچ            مسابقه(ورزشی)

16  n: ن

Nasıl                ناسیل          چطور، چگونه

Son          سُن            پایان

17  o: صدای اّ می دهد. مثل اٌ در گُل

Sol           سُل            چپ

kol           کُل             بازو


دیکشنری ترکی استانبولی

18  ö: در فارسی وجود ندارد این حرف شبیه حرف o هست با این تفاوت که در تلفظ این حرف لب ها نسبت به  oکمی جمع تر و بسته تر می شوند. برای فهم این حرف از دوستان ترک زبان خود کمک بگیرید. در زبان آلمانی نیز وجود دارد.

ördek               اؤردک         اردک

özellikle           اؤزللیکله              به‌خصوص

19- p : پ

pazar               پازار           یکشنبه

ip                     ایپ            طناب


ادامه مطلب

نوع مطلب : آواشناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo