یادگیری آسان ترکی استانبولی

276 - فعل بازتابی در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 14 خرداد 1395-09:56 بعد از ظهر

dönüşlü eylem

فعل بازتابی در ترکی استانبولی

فعل بازتابی یا انعکاسی فعلی است که نتیجه فعل به خود فاعل برمی‌گردد. دو پسوند -(I)n و -(I)l پسوند فعل بازتابی هستند.

-ın / -in / -un / -ün / -n

süslemek           ذ   تزیین کردن          süslenmek        خود را آراستن، بزک کردن

övmek                           ستایش کردن          övünmek       به خود بالیدن، خود را ستودن

yıkamak                                شستن          yıkanmak                         حمام کردن


-ıl / -il / -ul / -ül

 

üzmek                            ناراحت کردن          üzülmek                          ناراحت شدن

katmak                            اضافه کردن          katılmak       شرکت کردن، مشارکت کردن

sarmak              فرا گرفتن، محصور کردن          sarılmak                      در آغوش گرفتنÖğretmen öğrencileri sınava hazırlıyor 

معلم دانش‌آموزان را برای امتحان آماده می‌کند.

Öğrenciler sınava hazırlanıyor

  دانش آموزان برای امتحان آماده می‌شوند.

Bu işe gerçekten çok üzüldüm.                    

 از این کار واقعا خیلی ناراحت شدم

.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

242 - ساختار مشارکتی فعل در ترکی -iş

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 6 بهمن 1394-12:53 بعد از ظهر

ساختار مشارکتی (işteşlik)

فعل + -(ı/i/u/ü)ş

1. بیانگر این است که فعل به صورت دو طرفه است. مثلا "دست دادن با همیا  عملی است که هر دو طرف به صورت متقابل انجام می‌دهند. یا به صورت جمعی و انجام می دهند.

görmek

دیدن

Gör-üş-mek

همدیگر را دیدن، دیدار کردن

bulmak

پیدا کردن

buluşmak

قرار گذاشتن و همدیگر را دیدن


uçmak

پرواز کردن

uçuşmak

با هم پرواز کردن

kaçmak

گریختن

kaçışmak

باهم و دسته جمعی گریختن


نویسنده: حسین ساعدیداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

141 - پسوند ساخت اسم از فعل ici

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 7 مرداد 1392-04:48 بعد از ظهر

-ıcı /-ici ; -ucu /-ücü

اسم فاعل می‌سازد.

akmak

جاری شدن

akıcı

روان

yakmak

سوزاندن

yakıcı

سوزان

koşmak

دویدن

koşucu

دونده

sürmek

راندن

sürücü

راننده

satmak

فروختن

satıcı

فروشنده

almak

گرفتن

alıcı

گیرنده، خریدار
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

132 - پسوند ساخت اسم از فعل ış /-iş ; -uş /-üş-

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 6 تیر 1392-03:47 بعد از ظهر

-ış /-iş ; -uş /-üş

اسم مصدر می‌سازد.

gelmek

آمدن

geliş

آمد (ایاب)

gitmek

رفتن

gidiş

رفت

uçmak

پرواز کردن

uçuş

پرواز

girmek

داخل شدن

giriş

ورود

çıkmak

خارج شدن

çıkış

خروج

bakmak

نگاه کردن

bakış

نگاه
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

104 - پسوند sız / -siz / -suz / -süz-

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 1 آذر 1391-07:20 بعد از ظهر

-sız / -siz / -suz / -süz

معادل "بی " در فارسی است. اسم و قید می سازد.

1- اسم می سازد

akıl

عقل

akılsız

بی‌عقل

کار

işsiz

بیکار

omurga

ستون‌فقرات

omurgasızlar

بی مهرگان

 

2- صفت می سازد

Düşüncesiz çocuk

بچه‌ی بی‌فکر

Korkusuz adam    

مرد بی‌باک

Susuz toprak          

خاک بی‌آب (تشنه)

 

ممکن است دو کلمه ای که هر دو دارای این پسوند هستند کنار هم بیایند :

Dinsiz imansız

بی دین و ایمان (بی دین و بی ایمان)

Tatsız tuzsuz

بی مزه  و بی نمک
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

102 - پسوند -lı / -li / -lu / -lü-

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 22 آبان 1391-10:09 بعد از ظهر

-lı / -li / -lu / -lü

1- بعد از اسم می آید و مفهوم "دارای " یا "با " را به اسم می دهد.

akıl

عقل

akıllı

عاقل (با عقل)

para

پول

paralı

پولدار

duygu

احساس

duygylu

حساس، با احساس

 

2- به اسم کشور ها ، شهر ها  و افراد می آید و نسبت و مفهوم وابستگی را می رساند.

miyana

میانا

miyanalı

اهل میانا

izmir

ازمیر

izmirli

اهل ازمیر

osman

عثمان

osmanlı

عثمانی

 

3- بعضا دو کلمه ای که هر دو دارای این پسوند هستند با هم می آیند و مفهوم "باهم، به اتفاق هم" را می رساند.

geceli gündüzlü (çalışmak)

روزانه وشبانه (کار و تلاش کردن)

irili ufaklı  (taşlar)

(سنگ های) درشت و ریز

Analı babalı (büyümük)

با پدر و با مادر (بزرگ شدن)
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

101 - پسوند اشتقاقی -çı / -çi / -çu / -çü

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 20 آبان 1391-09:56 بعد از ظهر

-cı / -ci / -cu / -cü

-çı / -çi / -çu / -çü

1- اسامی شغل می سازد :

deniz

دریا

denizci

دریانورد، ملوان

oyun

بازی

Oyuncu

بازیگر، بازیکن

balık

ماهی

balıkçı

ماهیگیر، ماهی‌فروش

 

2- اسم هایی که به حالت عادت درآمده و بیان‌گر حالات رفتاری است ، می سازد :

yalan

دروغ

yalancı

دروغگو

inat

لج

inatçı

لجباز، لجوج

şaka

شوخی

şakacı

شوخ
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

100 - پسوند -lık / -lik / -luk / -lük

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 15 آبان 1391-06:14 بعد از ظهر

- پسوند هایی که از اسم، اسم می سازند . . . . . İsimden isim yapım ekleri

پسوند های پرکابرد این ها هستند :

-lık / -lik / -luk / -lük

یکی از پسوند های پرکاربرد ترکی ترکیه و ترکی آزربایجانی هست. در مثال های زیر تفاوتی بین دو ترکی یاد شده وجود ندارد.

این پسوند اسم های  مکان، ابزار، مجموعه، شغل و مقام و درجه می سازد.

الف. با اضافه شدن به اسم مفهوم "برای چیزی"  را می دهد و صقت می سازد.

Kışlık elbise

لباس زمستانی (برای زمستان)

Yazlık ev

خانه تابستانی

Dolmalık biber

فلفل دلمه ای


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات