یادگیری آسان ترکی استانبولی

273 - قید فعلی cesine و miş gibi

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 24 اردیبهشت 1395-01:54 بعد از ظهر

قید فعلی

-casına / -cesine

-miş gibi

این پسوند با اضافه شدن به فعل‌ یا فعل پسوندی (ek eylem) مفهوم شبیه بودن، تقلید کردن می‌سازد. «مثل اینکه، گویا، انگار »

 

Olan biteni anlıyorcasına kafasını sallıyor.

مثل اینکه می‌داند چه اتفاقی افتاده سرش را تکان می‌دهد.

Yanımdan koşarcasına geçip gitti.

از کنارم طوری گذشت و رفت انگار می‌دوید.

Sanki büyük bir adammış gibi böbürleniyor.

مثل اینکه آدم بزرگیه فخر می‌کند.

Çok bilirmiş gibi konuştu.

با وانمود کردن به زیاد دانستن صحبت کرد. (جوری صحبت کرد انگار زیاد می‌دانست.)
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

260 - پسوند için

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:دوشنبه 9 فروردین 1395-12:27 قبل از ظهر

İçin

برای، به خاطر

1. قبل از için حالت مصدری mak-mek به کار می‌رود.

فعل + mak/mek + için

Kilo almamak için spor yapıyorum.

برای اینکه وزنم زیاد نشه ورزش می‌کنم.

Daha sağlıklı yaşamak için gayret edelim.

برای زندگی کردن سالم تر کوشش کنیم.

2.

فعل + -ma/ -me  + پسوند ملکی + için

Doktor bu ilaçları sana iyileşme-n için verdi.

 

دکتر این داروها را برای خوب شدنت داد. (داروها را داد تا خوب شوی.)


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

238 - قید فعلی dik sürece

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 10 دی 1394-09:04 قبل از ظهر

 

-dik/-dık/ -duk/ -dük + پسوند ملکی + sürece

مدت و زمان انجام فعل را مشخص می کند.


در طول، در مدتی که، در زمانی که،  تا وقتی که، مادامی که، تا زمانی که

Bu ilacı kullandığınız sürece alkol kullanmayınız.

در طول استفاده این دارو الکل مصرف نکنید.

Türkiyede kaldığım sürece bu kursa devam edeceğim.

تا زمانی که در ترکیه می‌مانم به این کلاس‌ها ادامه خواهم داد.

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

204 - وجه قیدی meden önce و dikten sonra

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 2 مرداد 1394-11:05 قبل از ظهر

با آوردن پسوند به فعل قیدهای زمانی ساخته می‌شود. Önce به معنای قبل و sonra به معنای بعد است.ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

183- وجه قیدی er mez

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:یکشنبه 15 دی 1392-05:49 بعد از ظهر

-(ı, i, u, ü; a, e)r... –maz/-mez

این وجه معنی «به محض»، «همین که» می دهد. قسمت اول همان پسوند زمان وسیع (مضارع) است. قسمت دوم هم پسوند نفی زمان مضارع است.

Bebek annesini görür görmez gülümsedi.

کودک به محض دیدن مادرش لبخند زد.

Konser biter bitmez eve dönelim.

 (لطفا/خواهشا) همین که کنسرت تمام بشود به خانه برگردیم.

Yemek pişer pişmez sofrayı hazırlarım.

همین که غذا بپزه سفره را حاضر می کنم.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

182- وجه قیدی e

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 29 آذر 1392-04:18 بعد از ظهر

a/e

حالت انجام فعل را نشان می دهد. که فعل دو بار گفته می شود.

Gide gide yolu yarıladık.

رفته رفته نصف راه را رفتیم.

Konuşa konuşa problemi çözdük.

با صحبت مساله را حل کردیم.

Onları bekleye bekleye sıkıldık.

با انتظار کشیدن آنها خسته و بی حوصله شدیم.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

180 - وجه قیدی ince

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 7 آذر 1392-01:42 بعد از ظهر

(y)-ınca/-ince /-unca /-ünce

این وجه فعلی زمان وقوع فعل اصلی (فعل دوم) و یا دلیل و سبب فعل اصلی را بیان می کند. معنی «وقتی که»، «هر وقت» می دهد. اگر حرف آخر فعل مصوت باشد حرف y می آید.

Eve gidince beni mutlaka ara.

وقتی به خانه رفتی حتما به من زنگ بزن. (زمان)

Onu görünce hayecanlanıyor musun?

وقتی او را می بینین هیجان‌ زده می شوی؟ (زمان-دلیل)

Turgat gelince beni görsün.

تورقات هر وقت آمد مرا ببیند. (به او بگویید مرا ببیند)


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

179 - وجه قیدی dikçe

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 1 آذر 1392-07:11 بعد از ظهر

-dıkça/-dikçe /-dukça /-dükçe

-tıkça/-tikçe /-tukça /-tükçe

معنی «هر چه ...»، «هر وقت که» به فعل می دهد همراه با استمرار. در واقع دوام و وقوع فعل دوم بستگی به استمرار فعلی دارد که با این پسوند می آید. در معنی می توان کلمه «بیشتر، کمتر، صفت+تر» افزود.  توازن وقوع فعل بین دو فعل وجود دارد.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

178 - وجه قیدی فعل با meden

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:یکشنبه 19 آبان 1392-04:39 بعد از ظهر

-madan/-meden

در معنای :«بدون، بدون اینکه» هست. دو حالت دارد.

1- وقتی که فعل اصلی (فعل دوم) منفی است، این پسوند به این معنی است که ابتدا فعلی که با این پسوند می آید انجام شود.

Şemsiyeni almadan çıkma.

بدون برداشتن چتر خارج نشو. (ابتدا چتر را بردار بعد خارج شو)

Saçlarınızı taramadan evden çıkmayın.

بدون شانه‌زدن موهایتان از خانه خارج نشوید. (ابتدا موهایتان را شانه بزنید بعد از خانه خارج شوید)ادامه مطلب

دنبالک ها: وجه قیدی meden önce و dikten sonra 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

177 - وجه قیدی فعل با eli

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 9 آبان 1392-01:11 بعد از ظهر

-(y)alı/-(y)eli

این وجه قیدی زمان شروع فعل اصلی را بیان می کند و معنی "از وقتی که، از زمانی که" میدهد و یا فاصله بین فعل اصلی و فعل فرعی را بیان می کند. فعل اصلی همان فعل دوم است. حرف y وقتی آخرین حرف فعل مصوت باشد می آید.

Buraya geleli üç yıl oldu.

سه سال شد که اینجا آمده است.

Evleneli yüzü hiç gülmemiş.

از وقتی ازدواج کرده صورتش اصلا نخندیده است.

Kış başlayalı hastalıklar yakamızı bırakmıyor.

وقتی زمستان شروع می شود بیماری ها ولمون نمی کنند.ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

173 - وجه قیدی فعل با ken

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 27 مهر 1392-10:39 بعد از ظهر

-(y)ken

این پسوند به فعل چسبیده و معنی "زمانی که، وقتی که، در حالتِ ...، در حالی که، در حال،حین" به فعل فرعی می دهد که نحوه وقوع فعل اصلی را توضیح دهد.  بیشتر با افعال وسیع، گذشته ساده و زمان حال به کار می رود. یعنی ابتدا پسوند آن زمان و بعد این پسوند به کار می رود. بعد از این پسوند، پسوند شخص به کار برده نمی شود. اگر آخرین حرف فعل مصوت باشد حرف y می آید.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

169 - وجه قیدی فعل با ip

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 4 مهر 1392-05:44 بعد از ظهر

(y)-ıp/-ip/-up /-üp

در این حالت فعل اول که با این پسوند می آید ابتدا انجام می گیرد و پس از آن فعل اصلی انجام می‌گیرد یا گرفته یا خواهد گرفت. یعنی فعل اصلی در هر زمانی می تواند باشد.

Eve gidip ders çalışacağım.

به خانه رفته، درس خواهم خواند.

Mektubu bir zarfa koyup, gönderin.

نامه را در یک پاکت گذاشته، بفرستید.

Eşyalarını toplayıp evden çıktı.

اسباب و وسایلش رو جمع کرد(ه) از خانه خارج شد.

 

توجه داشته باشید که این پسوند در ترکی آذربایجانی برای اشخاص دوم و سوم شخص در زمان ماضی نقلی نیز استفاده می‌شود. بنابراین اگر به این امر توجه کنید تقریبا معنی جمله ها برایتان آسان خواهد شد. همانطور که دیدید در اکثر موارد فعلی که با این پسوند همراه است ترجمه اش به صورت شبه ماضی نقلی صورت می گیرد.

در صورتی که فعل با مصوت آغاز شود حرف y نیز می آید. توجه داشته باشید فاعل هر دو فعل یکی است. 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

163 - وجه وصفی dik

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 13 شهریور 1392-02:00 بعد از ظهر

dik/dik/duk/dük

این پسوند، پسوند اول شخص زمان گذشته ساده است و در ساخت اسم، کلماتی می‌سازد که با گذشته مرتبط هستند.

Tanı-dık yüz

چهره آشنا (شناخته شده)

Bil-dik adam

مرد دوست و آشنا

 ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

98 - قید فعلی arak

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 5 آبان 1391-03:35 بعد از ظهر

-arak/-erek

 این پسوند با آمدن بر فعل اول به عنوان قید حالت برای فعل اصلی (فعل دوم) استفاده می شود. زمان انجام فعل اول و دوم یکی است یعنی همزمان هستند. اگر فعل به مصوت ختم شود حرف میانجی y قبل از پسوند می آید. معمولا این فعل ها   با  حروفی  مثل با به صورت قیدی به فارسی ترجمه می شود.


Ahmet ağlayarak eve koştu.

احمد گریه کنان به سوی خانه دوید.

İyice düşünerek karar veriniz.

حسابی فکر کنید و تصمیم بگیرید.

Bağırarak konuşuyor.

با داد و فریاد صحبت می کند.

 ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo