یادگیری آسان ترکی استانبولی

336 - گذشته ساده وجه باید در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:یکشنبه 29 دی 1398-01:17 بعد از ظهر

Gereklilik Hikaye Kipi

فعلی است که در گذشته باید انجام می‌شده است. با اضاف کردن پسوند گذشته dı-di به پسوند وجه باید ساخته می‌شود.

فعل + -malıydı/ -meliydi + شناسه

شخص

gelmek

شناسه

آمدن

ben

gelmeliydim

-m

باید می‌آمدم

sen

gelmeliydin

-n

باید می‌آمدی

o

gelmeliydi

-

باید می‌آمد

biz

gelmeliydik

-k

باید می‌آمدیم

siz

gelmeliydiniz

-nız/ -niz

باید می‌آمدید

onlar

gelmeliydiler/ gelmelilerdi

(-lar/-ler)

باید می‌آمدندسوالی

gelmeli miydim?             باید می‌آمدم؟          gelmeli miydik?             باید می‌آمدیم؟

gelmeli miydin?             باید می‌آمدی؟          gelmeli miydiniz?          باید می‌آمدید؟

gelmeli miydi?                 باید می‌آمد؟          gelmeliler miydi?           باید می‌آمدند؟      


Konser çok güzeldi. Bence sen de gelmeliydin.

کنسرت خیلی خوب بود. به نظر من تو هم باید می‌آمدی.

Daha erken çıkmalı mıydık?      

باید زودتر حرکت می‌کردیم؟
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

230 - Zorunluluk الزام، اجبار، ضروریت

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 28 آبان 1394-01:10 بعد از ظهر

الزام، اجبار، ضروریت  (Zorunluluk)

با استفاده از کلمه‌های «zorunda :» «mecburiyetinde  » و «mecbur »همراه با شناسه های اسنادی ساخته می‌شود. 


فعل + -mak/ -mek + zorunda/ mecuburiyrtinde + پسوند زمان + شناسه


Beni dinlemek zorundasın.

مجبوری به حرفم گوش کنی.

Herkes toplantıya katılmak mecburiyetinde.

همه مجبورند در جلسه شرکت کنند.


حالت منفی


فعل + -mak/ -mek + zorunda/ mecuburiyrtinde + değil + پسوند زمان + شناسه

فعل + -maya/ -meye + mecbur + پسوند زمان + شناسه

Bu sınava girmek zorunda değilmiş.

مجبور نبوده‌ است این امتحان را بدهد.

Avukat olmadan konuşmak zorunda değilsiniz.

بدون حضور وکیل مجبور به صحبت کردن نیستید.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

198 - وجه درخواستی حکایتی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 15 فروردین 1394-01:48 بعد از ظهر

 

زمان حکایتی وجه درخواستی istek kipinin hikayesi

خود وجه درخواستی را ببینید:

حالت درخواست istek kipi

فعل + -a /-e +(i)/ (–y-) + پسوند حکایتی + شناسه

که در حالت چسبیده به صورت زیر می شود.

فعل + -aydı /-eydi + شناسه

شخص

حالت جدا

حالت چسبیده

شناسه

معنی

ben

gel-e idi-m

Gel-eydi-m

m

اگر می آمدم

sen

Gel-e idi-n

Gel-eydi-n

n

اگر می آمدی

o

Gel-e idi

Gel-eydi

-

اگر می آمد

biz

Gel-e idi-k

Gel-eydi-k

-k

اگر می آمدیم

siz

Gel-e idi-niz

Gel-eydi-niz

-nız/-niz

اگر می آمدید

onlar

Gel-e idi-ler

Gel-eydi-ler

Gel-e-ler-di

ler/lar

اگر می آمدند

 

در سوم شخص جمع حالت دوم که پسوند شخص قبل از پسوند حکایتی می آید نیز استفاده می‌شود.
(در ترکی آذربایجانی فقط حالت اول استفاده می‌شود
 geleydiler)

در حالت مثبت فعل در گذشته روی نداده است، و گوینده درخواست روی دادن ان را می­کند هر چند خود می داند که اتفاق نیفتاده. بیشتر از حالت شرطی حکایتی به جای این وجه استفاده می­شود.

O da iyi çalışaydı başarılı olardı.

او هم خوب تلاش می­کرد، موفق می­شد. (خوب تلاش نکرده است.)

Sen de geleydin, eminim çok eğlenirdin.

(کاش) تو هم می آمدی، مطمئنم خیلی بهت خوش می گذشت.

Keşke sen de maça gideydin.

کاش تو هم به مسابقه می­رفتی. (به مسابقه نرفته است.)

حالت منفی با آمدن –ma/-me ساخته میشود. بنابراین پسوند کلی به صورت –mayaydı/-meyeydi ساخته میشود.

Otobüse binmeyeydin, geç kalacaksın.

(کاش) سوار اتوبوس نمی شدی، دیرت خواهد شد.

Faturayı ödemeyeydin, ben öderdim.

(اگر، کاش) قبض ها را پرداخت نمی کردی، من پرداخت می کردم.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

139 - فعل درخواست istek kipi

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 5 مرداد 1392-03:25 بعد از ظهر

وجه درخواستی istek kipi : گوینده انجام فعل را درخواست و خواهش می‌کند. این صیغه غیر از درخواست می تواند مفهوم ضرورت یا نصیحت داشته باشد (عمدتا در اول شخص جمع). به شکل مضارع التزامی در فارسی ترجمه میشود.

فعل  + -a /-e +شناسه 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

135 - فعل امر درترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 2 مرداد 1392-12:24 بعد از ظهر

وجه امری : در زبان ترکی، وجه امری فقط برای ضمایر دوم شخص و سوم شخص به‌ کار می‌رود. برای دوم شخص به صورت مسقتیم و برای سوم شخص به صورت غیر مستقیم بیان می‌شود.

برای ضمایر اول شخص از حالت درخواستی (istek kipi) استفاده می‌شود 

. وجه امر با اضافه شدن شناسه به فعل ساخته می‌شود. در ضمیر siz اگر فعل به مصوت ختم شود صامت میانجی y بین شناسه و فعل قرار می‌گیرد. شناسه های حالت امر :


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

134 -فعل باید در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 25 تیر 1392-04:58 بعد از ظهر

فعل باید : gereklilik kipi

فعل + -malı /-meli +پسوند شخص

 

پسوند های شخصی زمان گذشته ساده :

مثال :

 

مثبت

 

منفی

Git-meli-y-im

باید بروم

Gitme-meli-y-im

نباید بروم

Git-meli-sin

باید بروی

Gitme-meli-sin

نباید بروی

Git-meli(-dir)

باید برود

Gitme-meli(-dir)

نباید برود

Git-meli-y-iz

باید برویم

Gitme-meli-y-iz

نباید برویم

Git-meli-siniz

باید بروید

Gitme-meli-siniz

نباید بروید

Git-meli-ler

باید بروند

Gitme-meli-ler

نباید بروند

 

پسوندهای سوالی :


gelmeli miyim?                  باید بیایم؟          gelmemeli miyim?             نباید بیایم؟

gelmeli misin?                   باید بیایی؟          gelmemeli misin?             نباید بیایی؟

gelmeli mi?                        باید بیاید؟          gelmemeli mi?                  نباید بیاید؟
gelmeli miyiz?                 
باید بیاییم؟          gelmemeli miyiz?             نباید بیاییم؟

gelmeli misiniz?                باید بیایید؟          gelmemeli misiniz?           نباید بیایید؟

gelmeliler mi?                   باید بیایند؟          gelmemeliler mi?              نباید بیایند؟

مثال :

Dışarı çıkmalıyım.

باید بیرون بروم.

Sen de gitmeli misin?

تو هم باید (لازم است) بروی؟

Bunu sormamalı mıyım?

این را نباید بپرسم؟

Ora gitmemelisin.

نباید آنجا بروی.

 

وجه باید با فعل olmak مفهوم حدس و پیش‌بینی نیز می‌دهد.

 

A: Aysu nerede?                                                                          آیسو کجاست؟

B: Evde olmalı.                                              باید در خانه باشد. (احتمالا در خانه است.)

این حالت در ترکی به شکل زیر نیز بیان می‌شود:

فعل + -ma /-me +پسوند ملکی + gerek یا lazim یا gerekiyor

Gitmem gerek/lazim = gitmeliyim

باید بروم

Gitmen gerek/lazim = gitmelisin

باید بروی

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

123 - صرف منفی فعل توانایی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 28 فروردین 1392-02:00 بعد از ظهر

صرف منفی فعل توانایی

در حالت منفی این فعل، از –bil استفاده نمی شود. بلکه طبق شکل زیر ساخته می شود:


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

122 - فعل توانایی صرف مثبت

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:پنجشنبه 1 فروردین 1392-10:13 قبل از ظهر

فعل توانایی . . . . . . . . . . . yeterlilik fiili ’

توانایی فاعل را برای انجام کاری می رساند. در بعضی موارد مفهوم احتمال را هم شاید برساند. این فعل با زمان های مختلف می آید.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات