تبلیغات
آموزش گام به گام ترکی استانبولی - مطالب دستور زبان - پسوندهای مهم ترکی

یادگیری آسان ترکی استانبولی

254 - پسوند dan beri

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 15 اسفند 1394-01:28 بعد از ظهر

حرف اضافه -den beri

«بعد از .... ، از... پیش تا حالا، از ... تا حالا، از ... به این طرف»

اسم + -dan/ -den / -tan / -ten +  beri

این پسوند شامل برهه زمانی از یک زمانی در گذشته تا زمان حال را بیان می‌کند. بنابراین اسم قبل از پسوند ازی مفهوم زمان دارد.

Geçen aydan beri Türkiyedeyim.

از ماه پیش در ترکیه هستم.

İki saatten beri konuşuyorlar.

از 2 ساعت پیش دارند صحبت می‌کنند.
بعد از کلماتی مانند akşam ، haziran ، saat iki ، 2017 که نشانگر زمان خاصی هستند و یک بازه زمانی را نشان نمی‌دهند از حرف اضافه -den beri استفاده می‌شود.

Hazirandan beri Türkçe öğreniyorum.

از هازیران ترکی یاد می‌گیرم.

Saat birden beri buradayım.

از ساعت یک اینجام.


به جای کلمه
beri از bu yana هم می‌توان استفاده کرد.

geçen haftadan beri = geçen haftadan bu yana

از هفته پیش


[
]داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

220 - پسوند mek، meyi، mekten و meye

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 21 مهر 1394-07:20 بعد از ظهر

پسوند مصدری -mak/-mek

Sizleri düşünmemek mümkün değil.
Sizinle evlenmek ve sizi ömür boyu mutlu etmek istiyorum.

فکر نکردن به شما ممکن نیست.
می‌خواهم با شما ازدواج کنم و تا آخر عمر خوشبختتان کنم.

اگر در جمله فاعل مشخص نباشد از پسوند -mak/-mek استفاده می‌شود. در این حالت مفهوم جمله شامل هر کسی/ فاعلی می‌شود.

Dalgalı denizde yüzmek tehlikelidir.

شنا کردن در دریای مواج خطرناک است. (برای همه)

مصدر همراه با پسوندهای حالت

افعالی که اسم قبل از آنها پسوندهای حالت مربوط به خود را می‌گیرند وقتی که مصدر قبل از آنها قرار می‌گیرد همان پسوندهای حالت را به خود می‌گیرد. برای مثال پسوند اسم در فعل korkmak ترسیدن «از» است.

Köpekten korkuyorum.

از سگ می‌ترسم.

Yalnız kalmaktan korkuyorum.

از تنها ماندن می‌ترسم.

 

 

همراه با پسوند حالت ازی

برای بیان دلیل و سبب نیز مناسب است.

-maktan / -mekten

Bu konuda düşünmekten yoruldum.
Burada yüzmekten korkmamak lazım.

از فکر کردن به این موضوع خسته شدم.
نباید از شنا کردن در اینجا ترسید.


همراه با پسوند مفعولی

-mayı/ -meyi

افعالی که اسامی در همراهی آنها با پسوند مفعولی به کار می‌روند مصدر نیز با پسوند مفعولی به شکل -mayı/ -meyi به کار می‌رود. این گونه جملات در فارسی با «که» ساخته می‌شود. در حالت مفعولی و جهتی مصدر  حرف k به y تبدیل می‌شود. (به ğ تبدیل نمی‌شود.)

Çocuklar ne yapmayı seviyorlar?
Ne yapmayı düşünüyorsun?

بچه ها دوست دارند چه کار کنند؟ (چه کار کردن را دوست دارند؟)
فکر می‌کنی که چه کار کنی؟ (به چه کار کردن فکر می‌کنی؟)
ا

 همراه با پسوند جهتی

-maya/ -meye

این گونه جملات در ترجمه به فارسی با «که» انجام می‌شود. در حالت مفعولی و جهتی مصدر حرف k به y تبدیل می‌شود. (به ğ تبدیل نمی‌شود.)

Beni görmeye gelmiş.
Onu teselli etmeye çalıştım.

آمده که من را ببیند (به دیدن من آمده).
سعی کردم (که) دلداری‌اش بدهم (به دلداری دادن سعی کردم).Burada yüzmeye cesaret edemem.
Yerdım etmeye karar verdik.

جرأت نمی‌کنم که اینجا شنا کنم (به شنا کردن در اینجا نمی‌توانم جرأت کنم).
تصمیم گرفتیم که کمک بکنیم (به کمک کردن تصمیم گرفتیم).

افعالی که اسامی در همراهی آنها با پسوند جهتی (-e) به کار می‌روند مصدر نیز با پسوند جهتی به شکل -maya/ -meye به کار می‌رود. چند مورد از مهم‌ترین افعال این بخش:

 başlamak

شروع کردن (به)

karar vermek

تصمیم گرفتن

 çalışmak

سعی کردن (به)

devam etmek

ادامه دادن
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

214 - پسوند تا در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 21 شهریور 1394-08:31 قبل از ظهر

[
]داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

158 - وجه اسمی فعل ad eylemler

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 1 شهریور 1392-10:27 قبل از ظهر

ad-eylemler (isim-fiiller) :  اسم-فعل (وجه اسمی) : اسم هایی هستند که از فعل ساخته می شوند در جمله مانند اسم به کار برده می شوند و پسوندهای صرفی می‌گیرند.

با پسوندهای –mAk، -mA و Iş ساخته می‌شوند.

-mAk: -mak/-mek

-mA: -ma/-me

-Iş: -ış/-iş/-uş /-üş

-mAk, -mA, -Iş

 

Okula gitmek için evden çıktım.

برای رفتن به مدرسه از خانه خارج شدم.

Orhan kitap okumayı sever.

ارهان کتاب خواندن را دوست دارد.

Bayram tatili dinlenmemi sağladı.

تعطیلی عید استراحتم را فراهم کرد.

Davranışlarını hiç beğenmiyorum.

رفتارهاش را اصلا نمی پسندم.

 ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

148 - پسوند سوالی در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 22 مرداد 1392-03:49 بعد از ظهر

پسوند پرسشی (soru eki)

در ترکی علاه بر لحن برای پرسشی کردن اسم قبل از خود از پسوند پرسشی نیز استفاده می‌شود. جمله‌هایی که با این پسوند پرسشی می‌شود جواب «بله evet، خیر hayır» دارند. این پسوند بعد از هر کلمه‌ای بیاید آن را سوالی می‌کند.

آخرین مصوت کلمه

a,ı

e,i

o,u

ö,ü

پسوند پرسشی

mi

mu

 

Bu mu?

این‌؟

Sen mi?

تو؟

Doğru mu?

درست است؟

Yanlış mı?

اشتباه است؟

Gerçekten mi?

واقعاً؟

O istanbullu mu?

او اهل استانبول است؟

Bu üzüm mü?

این انگور هست؟
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

70 - پسوند مصدری mak - mek و فعل

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:یکشنبه 4 تیر 1391-03:37 بعد از ظهر

مصدر و فعل

پسوند مصدر در ترکی mak و mek است. 

افعالی که آخرین مصوت آنها پسین (a- ı- o- uاست پسوند mak و

افعالی که آخرین مصوت آنها پیشین (e- i- ö- üاست پسوند mek میگیرند. 

فعل بدون پسوند مصدری فعل امر دومشخص مفرد است.

gel

بیا

gelmek

آمدن

bak

ببین

bakmak

نگاه کردن

git

برو

gitmek

رفتن

al

بگیر

almak

گرفتن

gör

ببین

görmek

دیدن

sor

بپرس

sormak

پرسیدن

düş

بیفت

düşmek

افتادن

dur

بایست

durmak

ایستادنداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

46 - پسوند حالت وابستگی یا ilgi eki

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 19 فروردین 1391-07:43 بعد از ظهر

حالت وابستگی یا نسبی(ilgi durumu) : هر گاه بخواهیم اسمی را به اسم دیگر اضافه کرده و نسبت دهیم به

 عبارتی مضاف و مضاف‌الیه بسازیم این پسوند را به اسم اول اضافه می‌کنیم. عملکردی مانند نقش‌نمای اضافه«ِ» در

 فارسی دارد (مانند کتابِ علی). این پسوند پس از پسوندهای جمع و ملکی (در صورت وجود) قرار می‌گیرد و به

 صورت زیر است:

-ın /-in /-un /-ün

در کلمات مختوم به صامت

-nın /-nin /-nun /-nün

در کلمات مختوم به مصوت

 

ev-in

Çanta-nın

okul-un

Bahçe-nin

Sınıf-ın

Tiyatro-nun

Süt-ün

Ütü-nün

همراه با ضمایر شخصی به صورت زیر می‌باشد (در این حالت پسوند ملکی اضافه‌ می‌شود) که ضمایر ملکی را

 می‌سازند.

benim

bizim

senin

Sizin

onun

onların


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

41 - پسوند حالت مفعولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:سه شنبه 15 فروردین 1391-03:10 بعد از ظهر

حالت مفعولی (belirtme durumu):

اسم + -ı/-i /-u /-ü

در اسم‌هایی که به مصوت ختم می‌شوند به صورت -yı/-yi /-yu /-yü می‌باشد.  پس از پسوندهای ملکی سوم شخص به صورت -nı/-ni /-nu /-nü می‌باشد.

/-i /-u /-ü

sınıf-ı

کلاس را

Hastane-yi

بیمارستان را

kalem-i

مداد را

Sinema-yı

سینما را

okul-u

مدرسه را

Onun evi-ni

خانه‌ی او را

yüz-ü

صورت را

Onların paraları-nı

پول آنها را

 

Babam gazeteyi okuyor.

پدرم روزنامه را می‌خواند.

Ayşeyi tanıyor.

عایشه را می‌شناسد.

Annem camları siliyor.

مادرم شیشه‌ها را پاک‌ می‌کند.

Akşam beni ara.

سر شب به من زنگ بزن.

 

306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1

حروف ç-k-p-t بین دو مصوت به c- ğ-b-d تبدیل می‌شود.

ağaç-ı

ağacı

درخت را

kitap-ı

kitabı

کتاب را

çocuk-u

çocuğu

بچه را

Kilit-i

kilidi

قفل را


ضمایر شخصی و اشاره همراه پسوند جایگاهی

beni

من را

 

bizi

ما را

seni

تو را

 

sizi

شما را

onu

او را

 

onları

آنها را


در ضمایر اشاره مفرد حرف میانجی n بین پسوند و ضمیر قرار می‌گیرد.

bunu

این را

 

burayı

اینجا را

şunu

این را

 

şurayı

اینجا را

onu

آن را

 

orayı

آنجا را

سوالاتی که کلمه‌های پرسشی در آنها پسوند مفعولی گرفته مانند  kimi  «چه کسی را» و neyi «چه چیزی را» در جوابشان کلمه‌ی مورد نظر پسوند مفعولی می‌گیرد.

Neyi istiyorsun? Onu istiyorum.

چه چیزی را می‌خواهی ؟ آن را می‌خواهم.

Kimi arıyorsun? Aliyi arıyorum.

به چه کسی زنگ می‌زنی؟ به علی زنگ می‌زنم.[
]


دنبالک ها: پسوندهای حالت 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

30 - ضمایر شخصی و اشاره همراه با پسوند جهتی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 26 اسفند 1390-12:09 قبل از ظهر

ضمایر شخصی همراه پسوند جهتی

در ضمایر اول و دوم شخص مفرد پس از اضافه شدن پسوند جهتی، به جای bene و sene از bana و sana استفاده می‌شود. ضمیر o نیز به صورت ona می‌شود. با اسامی خاص یا اسامی انسان در معنای «پیش، نزد، به (خانه‌ی)» است.

bana

به من، پیش من

 

bize

به ما، پیش ما

sana

به تو، پیش تو

 

size

به شما، پیش شما

ona

به او، پیش او

 

onlara

به آنها، پیش آنها

 

ضمایر اشاره همراه با پسوند حالت جهتی

buna

şuna

ona

bunlara

şunlara

onlara

به این

به این

به آن

به این‌ها

به این‌ها

به آنها

 

Öğrenciler sınıfa giriyor.

دانش‌آموزان به کلاس وارد می‌شوند.

Öğöretmen öğrenciye soru soruyor.

معلم از دانش‌آموز سوال می‌پرسد.

Aliye selam söyle.

به علی سلام برسان.

Bunu sana aldım.

این را برای تو خریدم.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

29- انواع پسوند های حالت اسمی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 24 اسفند 1390-06:18 بعد از ظهر


پسوند های حالت (durum ekleri) : بعضی از پسوندها دو حالت و بعضی چهار حالت دارند که استفاده از هر کدام از حالت‌هایی که خواهد ‌آمد طبق هماهنگی واکه‌ای و هماهنگی صامتی می‌باشد.  همچنین پسوندهایی که با صامت آغاز می‌شوند نرم‌شدن صامت در آنها اتفاق می‌افتد. جهت جلوگیری از تکرار این موارد ذکر شد تا در هر پسوند به این موضوع اشاره نشود. برای دیدن این موارد به مطالب مرتبط در پایین مراجعه کنید.

1- حالت ساده (yalın durum): اسم در این حالت هیچ پسوندی ندارد، اما می‌تواند پسوند ملکی یا پسوند جمع داشته‌باشد، مانند کلاس sınıf، بچه çocuk، کار ، زبان‌ها diller.

 در ترکی پسوند های حالت به 6 بخش تقسیم می شوند:

 

Yalın hăl

1- حالت ساده

Bulunma hăli

2- حالت جایگاهی

Ayrılma hăli

3- حالت ازی

Yönelme hăli

4- حالت جهتی

Belirtme hăli

5- حالت مفعولی

ilgi hăli eki

6 -حالت وابستگی

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

28 - پسوند جمع lar در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 24 اسفند 1390-03:13 بعد از ظهر

اسم مفرد (tekil ad): اسمی که بر یک شخص، چیز یا یک مفهوم دلالت کند، مفرد است.

جمع (çoğul ad): حداقل بر دو شخص، چیز یا مفهوم دلالت کند. پسوند جمع (çokluk eki) در ترکی –lar/-ler است. استفاده از آن طبق قانون هماهنگی واکه‌ای اصلی است.

 

آخرین مصوت کلمه

a- ı- o- u

e- i- ö- ü

lar

ler

 

آخرین مصوت

مفرد

جمع

 

آخرین مصوت

مفرد

جمع

 

a

araba

arabalar

ماشین‌ها

e

ev

evler

خانه‌‌ها

ı

kapı

kapılar

درها

i

öğrenci

öğrenciler

دانش آموز‌ها

o

yol

yollar

راه‌ها

ö

göz

gözler

چشم‌ها

u

su

sular

آب‌ها

ü

gün

günler

اتو‌ها


بعضی از کلماتی که ریشه غیرترکی دارند و طبق قانون هماهنگی آوایی باید پسوند lar بگیرند، پسوند ler می گیرند.

saatler

ساعت‌ها

harfler

حرف‌ها

kalpler

قلب‌ها


گاهی اوقات پسوند جمع در مفهوم خانواده به کار می‌رود. در فارسی معادل با «اینا» هست.

Alilere gidiyorum.

Ali’nin evine.

به خانه‌ی علی

به علی اینا می‌روم.

annem’lere gidiyorum.

Annemin evine.

به خانه‌ی مادرم

پیش مادرم اینا می‌روم.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

27 - پسوند حالت جهتی a-e

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:یکشنبه 21 اسفند 1390-04:16 بعد از ظهر

معادل «به» است.  گاهی «پیش، برای، بر، بر روی» هم معنی می‌دهد. در اسم‌هایی که به مصوت ختم می‌شوند حرف y بین پسوند و واژه قرار می‌گیرد.

اسم + (y) -a /-e

اگر آخرین مصوت کلمه پسین (a- ı- o- u) باشد به شکل -a می‌آید.

araba

ماشین

 

araba-ya

به ماشین

ay

ماه

 

ay-a

به ماه

kapı

در

 

kapı-ya

به در

yol

راه

 

yol-a

به راه

okul

مدرسه

 

okul-a

به مدرسه

اگر آخرین مصوت کلمه پیشین (e- i- ö- ü) باشد به شکل -e می‌آید.

ev

خانه

 

ev-e

به خانه

kim

چه کسی

 

kim-e

به کی

İzmir

ازمیر

 

İzmire

به ازمیر

anne

روز

 

anne-ye

به مادر

nere

کجا

 

Nere-ye

به کجا

حروف ç-k-p-t بین دو مصوت به c-ğ-b-d تبدیل می‌شود.

ağaç-a

ağaca

به درخت

kitap-a

kitaba

به کتاب

Bebek-e

bebeğe

به کودک

Kilit-e

kilide

به قفل

مطلب زیر را هم بخوانید

30 - ضمایر شخصی و اشاره همراه با پسوند جهتی


ویدیو زیر را ببینید
[
]

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

26 - بعد از و قبل از در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 20 اسفند 1390-01:19 قبل از ظهر

[

]
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

24 - ضمایر شخصی و اشاره با پسوند ازی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 19 اسفند 1390-11:58 بعد از ظهر

ضمایر شخصی و اشاره همراه پسوند ازی

benden

از من

 

bizden

از ما

senden

از تو

 

sizden

از شما

ondan

از او

 

onlardan

از آنها


در ضمایر اشاره مفرد حرف میانجی
n بین پسوند و ضمیر قرار می‌گیرد.

Bundan

از این

 

buradan

از اینجا

Şundan

از این

 

şuradan

از اینجا

ondan

از آن

 

oradan

از آنجا

O, sınıftan çıkıyor.

او از کلاس خارج می‌شود.

Kuş elimden kaçtı.

پرنده از دستم گریخت.

Ben okuldan geliyorum.

من از مدرسه می‌آیم.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

23 - پسوند حالت از

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:چهارشنبه 17 اسفند 1390-09:56 بعد از ظهر

در معنای «از» استفاده می شود.

اسم + -dan/-den ; -tan/-ten

اگر آخرین مصوت کلمه پسین (a- ı- o- u) باشد به شکل -dan می‌آید.

araba

ماشین

 

araba-dan

از ماشین

ay

ماه

 

ay-dan

از ماه

kapı

در

 

kapı-dan

از در

yol

راه

 

yol-dan

از راه

okul

مدرسه

 

okul-dan

از مدرسه

اگر آخرین مصوت کلمه پیشین (e- i- ö- ü) باشد به شکل -den می‌آید.

ev

خانه

 

ev-den

از خانه

kim

چه کسی

 

kim-den

از کی

izmir

ازمیر

 

izmirden

از ازمیر

anne

روز

 

anne-den

از مادر

nere

کجا

 

nere-den

از کجا

وقتی حرف آخر اسم یکی از حروف (ç- s- p- t- h- k- f- ş) باشد به جای -dan از -tan و به جای -den از -ten استفاده می‌شود.

306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1


ağaç-tan

از درخت

 

iş-ten

از (سر) کار

park-tan

از پارک

 

sepet-ten

از سبد

gömlek-ten

از پیراهن

 

kafes-ten

از قفس

maç-tan

از مسابقه

 

süt-ten

از شیر


مطلب زیر را نیز مطالعه کنید
فیلم زیر را ببینید
[
]دنبالک ها: انواع پسوندهای حالت 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

20 - پسوند جمع در ترکی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 13 اسفند 1390-03:57 بعد از ظهر

قانون : در ترکی پسوند جمع lar و ler هست.

( تفاوتی بین ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی نیست)

استفاده از کدام یک، بستگی به آخرین مصوت کلمه دارد که اگر از نوع مصوت های پسین باشد، پسوند lar و اگر از نوع مصوت های پیشین باشد پسوند ler خواهد آمد. البته کسانی که ترک زبان هستند لازم نیست این قاعده را بدانند زیرا از آن استفاده می کنند.

Kalın ünlüler : a , ı , o , u                               مصوت های پسین

İnce ünlüler : e , i , ö , ü                                مصوت های پیشین

معنی

جمع

مفرد

مصوت آخر

ماشین‌ها

arabalar

araba

a

در‌ها

kapılar

kapı

ı

راه‌ها

yollar

yol

o

آب‌ها

sular

su

u

خانه‌ها

evler

ev

e

دانش آموز‌ها

öğrenciler

öğrenci

i

چشم‌ها

gözler

göz

ö

اتو‌‌ها

ütüler

ütü

ü

 


 

306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1

300 - برنامه اندروید مکالمات ترکی استانبولی

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

14 - پسوند حالت جایگاهی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:جمعه 5 اسفند 1390-08:00 بعد از ظهر

حالت جایگاهی یا دری (bulunma durumu ): حالت مکان یا زمان را مشخص می‌کند. معنای این پسوند در فارسی «در» است و به صورت‌ زیر می‌باشد.

اگر آخرین مصوت کلمه پسین (a- ı- o- u) باشد به شکل -da می‌آید.

اگر آخرین مصوت کلمه پیشین (e- i- ö- ü) باشد به شکل -de می‌آید.

وقتی که اسم به یکی از حروف (ç, s, p, t, h, k, f, ş ) (چسپ ته کفش) ختم شود. به جای -da از -ta و به جای -de از -te استفاده می‌شود.

اسم + -da/-de ; -ta/-te

masa-da

در میز

 

sınıf-ta

در کلاس

okul-da

در مدرسه

 

ağaç-ta

در درخت

ev-de

در خانه

 

sepet-te

در سبد

yer-de

در زمین

 

çiçek-te

در گل

 

Cebimde para yok.

در جیبم پول نیست. (مکان)

Annem saat ikide geliyor.

مادرم  (در) ساعت دو می‌آید. (زمان)

 

O, yurtta kalıyor.

او در خوابگاه می‌ماند.

Karşı masada oturuyorlar.

در میز روبرو می‌نشینند.

Ben Ankarada büyüdüm.

من در آنکارا بزرگ شدم.

Biz Türkiye’de yaşıyoruz.

ما در ترکیه زندگی می‌کنیم.

Çocuk yatakta yatıyor.

بچه در رختخواب می‌خوابد.


برای اطلاعات بیشتر به کتاب دستور زبان حسین ساعدی (مطلب 287) نگاه کنید

ضمایر شخصی و اشاره همراه پسوند جایگاهی

 

bende

پیش من، دست من

 

bizde

پیش ما، دست ما

sende

پیش تو، دست تو

 

sizde

پیش شما، دست شما

onda

پیش او، دست او

 

onlarda

پیش آنها، دست آنها

306 - برنامه گرامر ترکی استانبولی A1

در ضمایر اشاره مفرد حرف میانجی n بین پسوند و ضمیر قرار می‌گیرد.

Bunda

پیش این، روی این

 

burada

در اینجا

Şunda

پیش این، روی این

 

şurada

در اینجا

onda

پیش آن، روی آن

 

orada

در آنجا

جملاتی که  کلمه‌های پرسشی در آنها پسوند جایگاهی گرفته در جوابشان کلمه‌ی مورد نظر پسوند جایگاهی می‌گیرد.

nerede : در کجا، کجاست                         ne zaman :کی
kimde : پیش کی، دست کی                      saat kaçta: ساعت چند؟

Ali nerede?

علی کجاست؟

Ali evde.

علی در خانه است.


ویدیو زیر را تماشا کنید
[
]
دنبالک ها: انواع پسوند های حالت اسمی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

12 - پسوند های ملکی در ترکی استانبولی

نویسنده :حسین ساعدی
تاریخ:شنبه 29 بهمن 1390-04:31 بعد از ظهر

پسوند‌های ملکی (iyelik ekleri):

 

پسوندهای ملکی با توجه به حرف آخر کلمه طبق جدول زیر هستند.

شخص

حرف آخر کلمه صامت باشد

ben

-ım/ im/ um/ üm

sen

-ın/-in/-un/-ün

o

/-i/-u/-ü

biz

-ımız/ -imiz/-umuz/-ümüz

siz

-ınız/-iniz/unuz/ünüz

onlar

-ları/-leri


اگر مصوت آخر کلمه a-ı باشد پسوند mıمی آید.
اگر مصوت آخر کلمه e-i باشد پسوند mi می آید.
اگر مصوت آخر کلمه o-u باشد پسوند muمی آید.
اگر مصوت آخر کلمه ö-ü باشد پسوند müمی آید.

دیکشنری ترکی استانبولی

e- i

 

a-ı

o-u

ö-ü

ev-im

خانه‌‌ام

kız-ım

kol-um

göz-üm

ev-in

خانه‌ات

kız-ın

kol-un

göz-ün

ev-i

خانه‌اش

kız-ı

kol-u

göz-ü

ev-imiz

خانه‌مان

kız-ımız

kol-umuz

göz-ümüz

ev-iniz

خانه‌تان

kız-ınız

kol-unuz

göz-ünüz

ev-lerı

خانه‌شان

kız-ları

kol-ları

göz-leri


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logo