آموزش گام به گام ترکی استانبولی حسین ساعدی نویسنده کتاب درستور زبان ترکی استانبولی مدرس ترکی استانبولی از سال 91 ترکی استانبولی تدریس می‌کنم. ==== نویسنده کتاب دستور زبان ترکی استانبولی به مطلب 287 نگاه کنید. http://hosaedi.mihanblog.com/post/472 ============== تدریس ترکی استانبولی در شهر استانبول شماره تماس: 05449434297 http://hosaedi.mihanblog.com 2020-01-18T17:52:45+01:00 text/html 2019-12-15T12:50:16+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 335 - öldürdü کشت http://hosaedi.mihanblog.com/post/551 <font face="Mihan-IransansBold" size="4">آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی</font><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">برای تهیه کتاب دستور زبان حسین ساعدی از لینک زیر اقدام کنید</font></div><div><a href="http://rahnamapress.com/product/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c/" target="" title=""><div style="text-align: center; direction: ltr;"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333ff">صفحه خرید&nbsp;اینترنتی کتاب</font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333ff"><br></font></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333ff"><br></font></font></div></a><div>[<div id="36573497534"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Rjiqp?data[rnddiv]=36573497534&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div></div> text/html 2019-11-30T19:57:16+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی آموزشگاه ترکی استانبولی در شهر استانبول http://hosaedi.mihanblog.com/post/550 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ثبت نام کلاس های مکالمه محور&nbsp; ترکی استانبولی گروهی، ترم 1 و 2&nbsp; و 3 و 4</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">با استاد حسین ساعدی نویسنده کتاب و مدرس با سابقه ترکی استانبولی در شهر استانبول</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">شیشلی، با فاصله 100 متر با مترو&nbsp; و متروبوس şişli mecidiyeköy</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آموزشگاه Dilem در شهر استانبول</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">طول دوره: یک ماه، 12 جلسه</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">برای اطلاعات بیشتر لطفا&nbsp; تماس بگیرید، شماره تلفن</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">05449434297</font></div> text/html 2019-11-25T16:49:45+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 334 - داستان ترکی استانبولی با ترجمه، نتیجه تنبلی tenbelliğin sonucu http://hosaedi.mihanblog.com/post/549 <div><font face="Mihan-Iransans" size="4">آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی</font></div><div><br></div><div style="direction: ltr;"><br></div><div style="direction: ltr;">[<div id="61140105620"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Q8A1M/vt/frame" __idm_frm__="136"></iframe></div></div>]</div><div><br></div><div><p align="center" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; background-color: rgb(244, 244, 244); text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; text-align: center;">کانال تلگرام آموزش ترکی:</span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(244, 244, 244); direction: rtl;"><p align="center" dir="RTL" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><a href="https://t.me/hosaedi" target="_blank" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration-line: none;"><b><font size="5">https://t.me/hosaedi</font></b></a></p><p align="center" dir="RTL" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">صفحه اینستاگرام</font></p><p align="center" dir="RTL" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><b><a href="https://www.instagram.com/hoseyn.saedi/" target="_blank" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration-line: none;">https://www.instagram.com/hoseyn.saedi/</a></b></font></p><p align="center" dir="RTL" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font size="4" face="Mihan-Iransans">دیکشنری ترکی استانبولی فارسی</font></p><a href="http://www.dalgasozluk.com/" target="" title="" style="color: rgb(53, 88, 128); text-decoration-line: none;"><font size="4"><b><p align="center" dir="RTL" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;">http://www.dalgasozluk.com/</p></b></font></a></div></div> text/html 2019-11-06T20:19:08+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 333 - ben yoruldum من خسته شدم http://hosaedi.mihanblog.com/post/548 <div><font face="Mihan-IransansBold" style="" size="3">آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">کانال تلگرام : @hosaedi</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">صفحه اینستاگرام : hoseyn.saedi</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">تدریس ترکی استانبولی در شهر استانبول : 05449434297</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div>[<div id="20801719050"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/wOvPk/vt/frame" __idm_frm__="123"></iframe></div></div>]</div> text/html 2019-10-25T21:18:21+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 332 - کتابم به چاپ سوم رسید http://hosaedi.mihanblog.com/post/546 <font face="Mihan-Iransans" size="3">سلام دوستان&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">کتاب دستور زبان ترکی استانبولی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">نویسنده حسین ساعدی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">انتشارات رهنما</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">به چاپ سوم رسید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تیراژ : 3000</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">درباره کتاب :</font></div><div><h2 style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://hosaedi.mihanblog.com/post/472" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; border-bottom: 3px solid rgb(74, 123, 181); font-size: 20px; font-weight: lighter; padding: 5px 0px 3px;">287 - معرفی کتاب آموزش دستور زبان ترکی استانبولی</a></h2></div><div><h2 style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a href="http://hosaedi.mihanblog.com/post/473" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; border-bottom: 3px solid rgb(74, 123, 181); font-size: 20px; font-weight: lighter; padding: 5px 0px 3px;">288 - صفحه مخصوص کتاب دستور زبان ترکی استانبولی (سطح پایه)</a></h2></div><div><br></div><div><p style="text-align: center; margin-top: 13px; margin-bottom: 13px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22.5px;"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">روش های تهیه کتاب برای تهران&nbsp;</font></p><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">تهران با پیک و شهرستان با پست می فرستند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">همچنین می توانید به فروشگاه کتاب رهنما به آدرس :</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">1. انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، پاساژ فروزنده، زیر زمین، انتشارات اندیشه نو، 021-66953959</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">2. تهران، انقلاب، خیابان 12 فروردین ، نبش شهدای ژاندارمری ، پلاك 110 تلفن : 7-66976213</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">3. نمایندگی غرب تهران،&nbsp;<span style="text-align: justify; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial;">سعادت آباد ، خیابان علامه طباطبایی جنوبی</span></font></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">تلفن: 88694102</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-style: initial;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">4. نمایندگی شرق تهران،&nbsp;خیابان پیروزی، نبش سوم نیروهوایی، پلاك 2</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">تلفن: 77482505</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></p><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">یا از طریق اینترنتی به آدرس سایت زیر کتاب را سفارش دهید:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><a href="http://rahnamapress.com/product/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c/" target="" title="" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">صفحه خرید&nbsp;اینترنتی کتاب</a></div></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><font size="5"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/124/370664/pic/231.jpg"></font></div> text/html 2019-08-28T20:38:07+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 330 - معنی کلمه anlaştık در ترکی استانبولی http://hosaedi.mihanblog.com/post/540 <font face="Mihan-Iransans" size="3">آموزش ترکی استانبولی، حسین ساعدی</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تدریس ترکی استانبولی در شهر استانبول شماره تماس : 05449434297</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div>[<div id="61196641461"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/3T6H4?data[rnddiv]=61196641461&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]<font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font><div><br></div></div> text/html 2019-08-03T16:41:19+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 329 - صفت های پرکاربرد ترکی استانبولی 6 http://hosaedi.mihanblog.com/post/539 <div>[<div id="22166830963"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/9boTv?data[rnddiv]=22166830963&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آموزش ترکی استانبولی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">تدریس ترکی استانبولی در شهر استانبول</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مدرس ترکی استانبولی در شهر استانبول</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">حسن ساعدی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">شماره تماس :</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">05449434297</font></div> text/html 2019-07-25T07:52:23+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 328 - قول دادن به ترکی استانبولی http://hosaedi.mihanblog.com/post/538 <div>[<div id="96119691546"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/s71O4?data[rnddiv]=96119691546&amp;data[responsive]=yes"></script></div>]</div><font face="Mihan-Iransans"><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div>قول دادن به ترکی استانبولی</font><div><font face="Mihan-Iransans">سر قول ایستادن به ترکی استانبولی</font></div> text/html 2019-07-22T19:31:09+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 327 - صفت های پرکاربرد ترکی استانبولی 5 http://hosaedi.mihanblog.com/post/537 <div><br></div><div>[<div id="89854989342"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/XyPjm/vt/frame"></iframe></div></div>]</div><div><br></div><div><br></div>آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی<div><br></div><div><br></div> text/html 2019-07-13T21:26:38+01:00 hosaedi.mihanblog.com حسین ساعدی 326 - مترجم ترکی استانبولی در استانبول و ایران http://hosaedi.mihanblog.com/post/536 <font face="Mihan-IransansLight" size="4">مترجم ترکی استانبولی در تهران،&nbsp; استانبول و ایران</font><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">شماره استانبول 05449434297</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="4">شماره ایران 09381673346</font></div>